Pod względem liczby stacji ładowania Pomorskie zajmuje wysokie, trzecie miejsce w kraju. Na koniec 2023 roku w regionie było ich 297, a w całej Polsce 3,2 tys.

Stacje ładowania to krwiobieg elektromobilności, stąd rozwój tego rynku jest uzależniony od rozwoj sieci. Co ważne infrastrukturę ładowania różnicuje m.in. jej efektywność. Ładowarki dzielą się na typy, jeśli chodzi o ich moc, czasy ładowania, typ wtyczki czy przeznaczenie.

Czas ładowania uzależniony jest od pojemności akumulatora oraz maksymalnej mocy ładowania jaką może przyjąć pojazd.

Wolne stacje ładowania (AC) pracują na prądzie zmiennym, o mocy poniżej 11 kW AC. Średnio szybkie stacje ładowania działają na prądzie zmiennym, o mocy od 11 do 22 kW AC, wreszcie szybkie i ultraszybkie – stacje ładowania pracują na prądzie stałym, o mocy od ok. 50 kW DC.

Popularnym rozwiązaniem np. w halach garażowych może być wall box o mocy 11 kW. W tzw. pasie drogowym często widzimy stacje AC tj. na prąd zmienny o 22 kW mocy. Coraz częściej na parkingach widzimy też stacje na prąd stały - DC - 150 kW i wreszcie ultraszybkie stacje DC - 350 kW.

Jeżeli zaś chodzi o rodzaje stacji ze względu na rodzaj złącza, aż 67% to stacje Typu 2, 10% CHAdeMO i 21% CCS Combo 2.

Na koniec ubiegłego roku mieliśmy w Polsce 5933 ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych zlokalizowanych w obrębie 3282 stacji. Widać przyspieszenie, bo na koniec stycznia 2024 było to już 6086 punktów, w tym 4456 AC. Należy podkreślić, że stacje i punkty to nie to samo. W obrębie jednej stacji jest zwykle więcej niż jeden punkt ładowania. Ogromną większość punktów, bo aż 73% stanowiły te typu AC.

Stacje trudne do policzenia

Mimo powyższych danych trudno jest jednak określić precyzyjnie, ile stacji ładowania jest w danym mieście, ponieważ dane Urzędu Dozoru Technicznego oraz inne interaktywne mapy nie do końca się pokrywają. Co więcej miasta nie są właścicielami danych, bo jeżeli inwestorzy stawiają stacje poza działkami miejskimi i pasem drogowym, nie muszą informować o tym miasta. I tak Sopot nie ma wiedzy o stacjach zlokalizowanych na gruntach prywatnych, Gdańsk z kolei ma dane przybliżone, bo uzyskał je m.in. od operatora systemu dystrybucyjnego. Na podstawie danych z "Licznika Elektromobilności" na koniec czerwca 2023 r. w Gdańsku funkcjonowało 140 stacji, w tym 289 punktów.

Kolejnych 41 stacji (obejmujących 70 punktów ładowania) było w trakcie przyłączenia do sieci. W Gdyni jest 81 stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Jeżeli chodzi o regiony - województwem, które posiada najwięcej stacji jest Mazowieckie (579). Pomorskie z liczbą 297 jest na 3 miejscu, zaraz po Śląskim (391). Z kolei biorąc pod uwagę liczbę mieszkanców na jedną stację – liderem jest Zachodniopomorskie (6118 osób na stację), a Pomorskie jest drugie (7856).

Stacja ładowania co 60 km

W kwietniu weszła w życie unijna regulacja AFIR, która wymusi na Polsce budowę stacji ładowania. Zgodnie z rozporządzeniem w 2025 roku co 60 km musi działać jeden punkt o mocy co najmniej 150 kW dla samochodów osobowych i co 120 km jeden punkt o mocy 350 kW dla ciężarówek. W 2027 roku – muszą to być już dwa punkty.

Chodzi o sieć transportową TEN-T, czyli wybrane autostrady i drogi szybkiego ruchu. Nowa regulacja dla Polski jest dużym wyzwaniem, gdyż tzw. MOP-y, gdzie mogą stanąć stacje ładowania w zdecydowanej większości są już zabudowane albo objęte wieloletnimi umowami dzierżawy. To oznacza, że państwo, by spełnić unijne wymogi będzie musiało wymusić zmiany umów z prywatnymi dzierżawcami.

Przybywa stacji paliw

Wg danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) na koniec I półrocza 2023 w Polsce było 7919 stacji paliw. Co ciekawe, mimo trwającej rewolucji elektromobilnosci i presji UE na zwiększenie jej tempa to liczba stacji oferujących paliwa kopalne również stale wzrasta. Na koniec 2022 roku było ich 7878, a na koniec I kwartału 2023 już 7902. Następuje też ich koncentracja. Na koniec listopada 2023 najwięcej stacji miał Orlen (1918), BP (573) i MOL (482). Z kolei w ciągu 11 miesięcy 2023 – największy przyrost odnotowała z kolei sieć Moya (plus 44 stacje), Circle K (plus 15) i Shell (plus 6).

W całej UE jest z kolei około 110 tys. stacji paliw.

Województwa wg liczby stacji ładowania (liczba mieszkańców na stację)

 1. Zachodniopomorskie 6118
 2. Pomorskie 7856
 3. Warmińsko - Mazurskie 9044
 4. Mazowieckie 9332
 5. Kujawsko – Pomorskie 9754
 6. Dolnośląskie 10745
 7. Opolskie 11210
 8. Śląskie 11594
 9. Lubuskie 11935
 10. Małopolskie 12784
 11. Wielkopolskie 14203
 12. Łódzkie 14422
 13. Podlaskie 18177
 14. Podkarpackie 29164
 15. Świętokrzyskie 32672
 16. Lubelskie 33613