Wg danych PSPA na koniec grudnia w Polsce było zarejestrowanych 103 867 pojazdów elektrycznych (BEV i PHEV). Najwięcej, bo 33 tys. w Mazowieckim, a z miast liderem była Warszawa (23,8 tys.). Pomorskie z liczbą 6,7 tys. zajmowało szóstą pozycję w kraju, a z pomorskich miast najwyżej plasował się Gdańsk (6 miejsce – 2,8 tys. pojazdów). Wg Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów (ACEA) na koniec 2022 roku w UE jeżdziło 253 mln pojazdów, z czego 3,1 mln to elektryki. Udział BEV, czyli całkowicie elektrycznych wynosił 1,2%, a PHEV, czyli hybryd plug in 1%. Danych za 2023 rok jeszcze nie opracowano. Polsce daleko jeszcze do średniej unijnej. Z liczbą 103 tys. elektryków na 27 mln wszystkich pojazdów (wg Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców) średnia jest poniżej 0,4%.

Województwa z największą liczbą samochodów elektrycznych (BEH i PHEV)

Mazowieckie 33 026 (5 403 412)

Wielkopolskie 11 349 (3 493 969)

Śląskie 10 372 (4 533 565)

Małopolskie 9974 (3 400 577)

Dolnośląskie 7037 (2 901 225)

Pomorskie 6753 (2 333 523)

Łódzkie 4486 (2 466 322)

Kujawsko – Pomorskie 3319 (2 077 775)

Zachodniopomorskie 3316 (1 701 030)

Podkarpackie 2881 (2 129 015)

Lubelskie 2821 (2 117 619)

Podlaskie 2209 (1 181 533)

Lubuskie 1663 (1 014 548)

Warmińsko – Mazurskie 1582 (1 428 983)

Świętokrzyskie 1567 (1 241 546)

Opolskie 1512 (986 506)

(źródło: opracowanie własne na podstawie mapaelektromobilnosci.pl, stan grudzień 2023 i danych ludności wg GUS, stan 31.12.2022)

Województwa z największą liczbą samochodów elektrycznych wg liczby mieszkańców na 1 auto (BEV i PHEV)

Mazowieckie 163,61

Wielkopolskie 307,86

Małopolskie 340,94

Pomorskie 345,55

Dolnośląskie 412,28

Śląskie 437,09

Zachodniopomorskie 512,97

Podlaskie 534,87

Łódzkie 549,78

Lubuskie 610,07

Kujawsko – Pomorskie 626,02

Opolskie 652,45

Podkarpackie 738,98

Lubelskie 750,66

Świętokrzyskie 792,3

Warmińsko – Mazurskie 903,27

(źródło: opracowanie własne na podstawie mapaelektromobilnosci.pl, stan grudzień 2023 i danych ludności wg GUS, stan 31.12.2022)

Tajemnice samochodowych statystyk

Precyzyjne określenie jaki udział mają auta elektryczne w Polsce jak i Europie jest dość trudne. Unijne źródła jak i krajowe stosują różne okresy zestawień, różne kategorie aut, odmienne metodologie. Stąd większość opracowań i analiz publikowanych w mediach powinno się traktować jako wartości przybliżone lub orientacyjne.

Warto zwracać uwagę na sformułowania (np. udział w rynku elektryków może oznaczać zarówno udział w sprzedaży w danym roku jak i w ogólnej liczbie samochodów w danym roku). Inną sprawą jest samo określenie elektryka – w jednych zestawieniach kryją się pod tym wyłącznie auta BEV (w pełni elektryczne), w innych elektrykiem określa się też PHEV (hybrydy plug in, które można ładować), a jeszcze innych także HEV (hybrydy bez możliwości doładowania). Z kolei, gdy widzimy podział na elektryki i hybrydy warto zainteresować się co zaliczono do hybryd (tylko PHEV, czyli te czystsze, czy też także popularne HEV, gdzie silnik elektryczny tylko wspomaga jednostkę spalinową). Różnorodność stosowania definicji i danych może powodować, że np. inne dane znajdziemy w samorządach, a inne w ośrodkach analitycznych. To z kolei utrudnia, a czasem uniemożliwia rzetelne porównania.

W Polsce problem istnieje nawet z określeniem liczby wszystkich aut. Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców podaje 26,5 mln, co daje Polsce pierwsze miejsce w UE na 1000 mieszkańców! (703 pojazdy na 1000 osób). Wg opinii wielu ośrodków analitycznych ta liczba nie jest jednak zgodna z rzeczywistością, gdyż wiele aut z tej liczby to tzw. „martwe dusze”, czyli auta nieużywane, ale niewyrejestrowane. Wg Polskiego Związku Motoryzacyjnego takich duchów może być aż 7 mln, z kolei wg Ministerstwa Cyfryzacji (dane za Polską Izbą Motoryzacyjną) – na początku stycznia 2024 – w aktualizowanej części CEPiK było 22,8 mln.

Problem jest też z liczbą ludności – ewidencje, w tym GUS nie są aktualizowane na bieżąco, stąd liczby ludności miast i regionów są różne w zależności od źródła.

W naszych analizach oparliśmy się na danych z GUS opublikowanych w 2022 i 2023, Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA), Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar, Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA) i samorządów.