Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek został laureatem nagrody Design Alive Awards 2012 w kategorii Strateg. Nagroda przyznawana jest za oryginalną i kreatywną umiejętność odpowiadania na potrzeby współczesnego człowieka.

Jury konkursu uznało, że Wojciech Szczurek to gospodarz miasta kochanego przez mieszkańców i gości – miasta nowoczesnego, przemyślanego, przyjaznego. Kapituła swój wybór uzasadniła słowami: „Za strategię wyrastającą z miłości do Gdyni. Realizowaną w dialogu publicznym według zasad partycypacji. Za budowanie zespołu pasjonatów, dzięki którym strategia nie jest tylko dokumentem, a czytelnym wyznaczeniem celu, elastycznym względem zmieniających się warunków i oczekiwań biznesu, mieszkańców, i turystów. Za kolejne Gdynia Design Days – imprezę o lekkiej formule, edukującą o roli designu. Za inaugurację Centrum Designu Gdynia, które na co dzień realnie służy jednostkom miejskim, by design był skutecznym narzędziem tworzenia miasta nowoczesnego, przemyślanego, przyjaznego i bezpiecznego”.

– Tego typu nagrody są potwierdzeniem, że design w jak najszerszym wymiarze jest znakomitą inwestycją. W Gdyni, stosunkowo młodym mieście, od dawna zdajemy sobie sprawę, jak ważną sprawą jest przestrzeń dla naszego wspólnego życia. Już dziś Gdynia uchodzi za jedno z modelowych miast, gdzie design funkcjonuje na co dzień i nie jest tylko festiwalową ciekawostką – powiedział laureat.

W kategorii Animator jury postanowiło nagrodzić dziennikarkę, kuratorkę i wykładowcę School of Form Agnieszkę Jacobson-Cielecką. Z kolei w kategorii Kreator nagroda trafiła w ręce architekta Roberta Koniecznego, który od kilku lat konsekwentnie „uczy” Polaków nowych typologii domów. W ostatnich miesiącach stworzył projekt Domu Autorodzinnego, gdzie samochód staje się stałym łącznikiem między życiem domowym a światem zewnętrznym. Ambicją pomysłodawców konkursu było wybrać osoby, które odpowiadają na potrzeby konsumenta nowej generacji. Celem było wskazanie twórców i promotorów: rozwiązań, produktów, usług i przestrzeni powstałych z synergii designu, technologii, ekologii i biznesu.