„Nobody's Perfect” to wystawa prezentująca najnowsze prace wybitnego trójmiejskiego artysty Jacka Staniszewskiego, profesora gdańskiej ASP, który przez dekady artystycznych poszukiwań tworzy min. grafikę, obiekty, instalacje, performensy oraz muzykę. Tym, co nadaje mocy twór-czości Staniszewskiej jest punkowa wrażliwość i energia oraz dosadny język wizualny, który jak twierdzi sam artysta, jest nie tylko językiem estetycznym, ale też sposobem myślenia. Stani-szewski czerpie inspiracje między innymi z surrealizmu i pop–artu przefiltrowując je przez wrażliwość społeczną bliską sztuce krytycznej.

Prezentowana w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie wystawa to wybór prac z ostatnich lat. Artysta świadomie zrezygnował z jednoznacznych odniesień politycznych, czy komentowania bieżących wydarzeń. Dzieła Staniszewskiego są rodzajem wizualnej propagandy na opak. Roz-poznawalny styl nęci wizualnym dopracowaniem jednocześnie przekazując wizję świata, w któ-rym dominuje psychiczna i fizyczna przemoc oraz napięcie, bliskie szaleństwu.

Data: 4.10-08.01.2022

Miejsce: Państwowa Galeria Sztuki