Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku zaprasza na galę wręczenia Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego, po-łączoną z wernisażem wystawy. W dniu 24 czerwca 2022 roku w Klubie Środowisk Twórczych Spatif w Sopo-cie odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego za rok 2021, która dokonała wyboru Laureata tegorocznej XXI edycji Nagrody - został nim Bartek Materka. Nagrodę przyznano za malarską opo-wieść o codzienności, celebrację różnych sposobów widzenia, wnikliwe przypatrywanie się fragmentom rzeczy-wistości i scalaniu ich w różnorodne światy.

Bartek Materka to pochodzący z Gdańska malarz, fotograf, projektant graficzny, absolwent Wydziału Malar-stwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Artysta wnikliwie obserwuje otaczającą go rze-czywistość, a pochłaniające go widoki przeobraża w malarskie struktury intrygujące percepcję wzrokową pa-trzącego. Tematyka jego prac dotyczy codzienności i najbliższego otoczenia. Materkę interesuje świat zapo-średniczony, zniekształcony, nieco zdeformowany w wyniku działania różnych zjawisk biologicznych, jak i za sprawą dokonań współczesnej techniki. Prace artysty znajdują się w kolekcjach Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, a także w licznych kolekcjach prywatnych.

Data: 15-30.12

Miejsce: ASP Gdańsk