Body Works to tytuł letniej interwencji w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie – wyboru prac kilkudziesięciu artystek i artystów.

Wystawa i seria zdarzeń – konfrontujące szereg postaw twórczych i formatów – dedykowana jest ludzkiemu ciału umieszczonemu w różnych kontekstach związanych z cenzurą i polityką. Widok ciała w epoce zacierającej się granicy pomiędzy tym, co publiczne i prywatne, stał się sztandarowym narzędziem manifestowania potrzeby akceptacji, równych praw i wolności, również artystycznej. Łatwość wypowiedzi, którą współcześnie oferują media społecznościowe, działa w dwie strony, a zmieniająca się rzeczywistość narzuca przedstawieniom ciała wciąż inne interpretacje, często radykalne, uwarunkowane politycznie i światopoglądowo. Przekraczanie granic intymności stawia ciało pod pręgierzem opinii i ocen. Interwencja w PGS jest kontynuacją jednego z wątków wystawy 'Somewhere in Between. Contemporary Art Scenes in Europe' w BOZAR Centre for Fine Arts w Brukseli. Wystawa przez swój otwarty format i miejsce nawiązuje również do indywidualnej prezentacji prac Gosi Golińskiej zatytułowanej 'M/Morze' w PGS Sopot w 2017 roku, która przybrała formę performatywnego zimowiska, do którego artystka zapraszała publiczność. Wystawa będzie czynna od 14 czerwca do 11 sierpnia.