Neoklasyczne kamienice przy ul. Chłodnej to część rewitalizowanego Dolnego Miasta. Będące w zasobach Gdańskich Nieruchomości cztery budynki odzyskują swój dawny blask dzięki pełnej termomodernizacji wykonanej w ramach programu KAWKA dla Pomorza. 

Prace prowadzone były w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków, tak aby kamienice odzyskały prestiż, jakim cieszyły się przed wojną. W ramach prac konserwatorskich odrestaurowane zostały klatki schodowe, odtworzona została również stolarka drzwiowa i okienna. Wrażenie robią zrekonstruowane dekoracje artystyczne, w tym polichromia w sieni budynku oraz elementy wystroju charakterystyczne dla kamienic z okresu XIX i XX wieku. Wśród wykonanych prac znalazły się zarówno prace związane ze wzmocnieniem samej konstrukcji budynków, ale także wykonanie izolacji i remont dachu. Wiele elementów konstrukcyjnych wymagało odtworzenia. Ponad 70% belek stropowych drewnianych i elementów konstrukcyjnych więźby dachowej zostało wymienionych.

W wyniku przeprowadzonych prac powstało 30 komfortowych mieszkań. Z uwagi na zróżnicowane potrzeby mieszkańców w budynkach znalazły się również lokale o nieco mniejszym (ok 30 m²) i większym metrażu (100 m²). W ramach modernizacji zmieniony został układ mieszkań, dzięki czemu wszystkie lokale zyskały samodzielność i funkcjonalny układ przestrzenny. Podstawową zaletą mieszkań w odnowionych kamienicach jest wyjątkowa architektura, której nie znajdziemy w obecnie wznoszonych budynkach. Typowy dla tego rodzaju budownictwa układ lokali, ich powierzchnie, wysokości, a dodatkowo – oryginalne wykończenia, sztukaterie i zdobienia, tworzą niesamowitą i niepowtarzalną przestrzeń do życia. Planowany termin zakończenia prac w obu budynkach przewidziany jest na 31.07.2019 r. 

Remont kamienic przy ulicy Chłodnej stanowi jedynie element programu modernizacji zasobu komunalnego, realizowanego przez Gdańskie Nieruchomości. Wśród innych działań w 2018 r.  sukcesem zakończył się proces ograniczenia niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w 399 lokalach mieszkalnych i użytkowych.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego, aktualnie realizowany jest projekt „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gdańska”. W efekcie tych działań ponad 30 budynków, w tym budynków mieszkalnych, poddanych zostanie pracom remontowym dotyczącym zwiększenia ich efektywności energetycznej, a tym samym wpłynie na ograniczenie kosztów eksploatacji.  

Dotychczasowe działania stanowią dobrą podstawę do kolejnych realizacji w przyszłości. Miasto Gdańsk pięknieje i jest coraz bardziej eko.