Ergo Hestia, Izohan, Izobud, Netz oraz LPP to główni laureaci konkursu Pomorski Pracodawca Roku 2017. Tradycyjne nagrody przyznawane przez Pracodawców Pomorza wręczono podczas Gali Evening, dorocznego święta przedsiębiorców z naszego regionu. Impreza odbyła się w Amber Expo, a gościem honorowym był Jerzy Stuhr. 

Z zaproszenia Pracodawców Pomorza skorzystało prawie 700 osób, wśród nich przedstawiciele niemal wszystkich wiodących firm z Pomorza, a także wielu polityków, samorządowców, ludzi nauki i kultury oraz działaczy społecznych. Gość specjalny, prof. Jerzy Stuhr, aktor i reżyser, w rozmowie z prezydentem Pracodawców Pomorza Zbigniewem Canowieckim, opowiadał o kulisach swojej pracy artystycznej, najnowszej książce pt. „Moje smoki na dobre i na złe” oraz o działalności charytatywnej. 

Po rozmowie z gościem specjalnym wręczano nagrody Pomorski Pracodawca Roku. Laureatami są pomorskie firmy, które poza świetnymi wynikami ekonomicznymi, przestrzegają zasad odpowiedzialności społecznej, tworzą przyjazne miejsca pracy, a swoim pracownikom oferują doskonałe warunki rozwoju zawodowego.

Oprócz głównych laureatów, wyróżnienia trafiły do takich firm, jak: International Paper-Kwidzyn, Marcopol, Omida S.A., Femax, Sevenet S.A., Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych, Baccate Robert Antonowicz, Monolit IT, Tritum Group, CADEvent, Dachy Patryk Bianga. 

Tradycyjnie też wręczono nagrodę Złotego Oxera. Ta wyjątkowa nagroda przyznawana jest osobom będącym wzorem dla środowiska gospodarczego, które dzięki własnej inicjatywie, uporowi i determinacji, zbudowały od podstaw firmę, pomimo licznych przeszkód i wyzwań. Podczas Gali Evening odebrali ją Danuta i Andrzej Przybyło, właściciele Browaru Amber. 

W 1994 roku podjęli oni decyzję o budowie browaru Amber w Bielkówku. Od początku działalności ideą była kontynuacja bogatej tradycji browarniczej Pomorza. Był to czas kiedy polskie browarnictwo niezależne przegrywało konkurencję z globalnymi graczami wchodzącymi na polski rynek. Browar Amber był jednym z nielicznych browarów, które podjęły się trudnego zadania odbudowy tradycji warzenia piwa zgodnie z zasadami rzemiosła.

Z kolei nagroda specjalna „Primum Cooperatio”, czyli Nade Wszystko Współpraca przypadła prof. dr hab. inż. Andrzejowi Czyżewskiemu. Kieruje on Katedrą Systemów Multimedialnych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Pod kierunkiem profesora zrealizowano dziesiątki projektów badawczych, badawczo-wdrożeniowych, badawczo-rozwojowych. Jednym z jego wielkich projektów jest IDENT – Multimodalny, biometryczny system weryfikacji tożsamości klienta bankowego, realizowany przy współpracy PKO BP oraz pomorskiej firmy Microsystem. Technologia bazuje na unikatowych, odrębnych dla każdego człowieka cechach. 

Nagrodą Primum Cooperatio wyróżniane są osoby reprezentujące pomorskie środowisko akademickie, za wybitne osiągnięcia naukowe połączone z udokumentowaną działalnością w zakresie wdrożeń własnego dorobku naukowego w gospodarce. Przedsiębiorcy promują tym samym naukowców, którzy rozumiejąc potrzeby gospodarki w sposób aktywny, swoją twórczą myślą i doświadczeniem przyczyniają się do wspierania i realizowania innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych.

Po raz pierwszy wręczono też nagrodę Przedsiębiorca Odpowiedzialny i Wrażliwy Społecznie. Trafiła ona do Fundacji Innowacji Społecznej. Fundacja, której prezesem jest Piotr Wróblewski powstała w 2012 roku i jest operatorem 3 firm spo¬łecznych: hotelu So Stay, kawiarni Kuźnia oraz bistro Centrala. W swojej aktywności Fundacja łączy działalność biznesową z odpowiedzialnością społeczną. W swoich firmach tworzy miejsca pracy dla wychowanków placówek wychowawczych. Obecnie zatrudnienie wynosi 34 osoby w tym 50% to wychowankowie systemu pieczy zastępczej.