Polska jest liderem rynku sektora centrów usług biznesowych (BSS) w skali europejskiej, a sektor ten rozwija się nad Wisłą niezwykle dynamicznie – takie wnioski płyną po konferencji The BSS Forum oraz gali Outsourcing Stars. Dwie najważniejsze imprezy dla środowiska usług biznesowych odbyły się w Gdyni. 

Sektor BSS (Business Service Sector - usługi dla biznesu) to według Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, najszybciej rozwijający się i generujący najwięcej miejsc pracy obszar polskiej gospodarki. W naszym kraju znajduje się blisko 1000 centrów usług biznesowych, w których pracuje około 200 tysięcy ludzi. Centra BSS w Polsce najczęściej zajmują się rozwojem oprogramowania (ok. 500 ośrodków). Popularne jest też zarządzanie aplikacjami/IT helpdesk (ponad 200 centrów) oraz finanse i księgowość (ponad 200 ośrodków).

Głównym atutem Polski w pozyskiwaniu tego typu projektów jest przede wszystkim wykształcona i wykwalifikowana kadra pracownicza, posługująca się wieloma językami obcymi. Nie bez znaczenia są również: strategiczne położenie Polski w Europie, korzystny klimat inwestycyjny oraz stabilność gospodarcza, rozwój nowoczesnej infrastruktury okołobiznesowej, poprawa jakości życia w polskich miastach, a także ekosystem wspierający działalność inwestorów z sektora.

Głównym atutem Polski w pozyskiwaniu tego typu projektów jest przede wszystkim wykształcona i wykwalifikowana kadra pracownicza, posługująca się wieloma językami obcymi. Nie bez znaczenia są również: strategiczne położenie Polski w Europie, korzystny klimat inwestycyjny oraz stabilność gospodarcza, rozwój nowoczesnej infrastruktury okołobiznesowej, poprawa jakości życia w polskich miastach, a także ekosystem wspierający działalność
inwestorów z sektora.

Trójmiasto od wielu lat jest w zainteresowaniu inwestorów otwierających centra typu BPO, SSC i ITO. Gdańska Oliwa, to przykład fantastycznie zarządzanego biznesowego centrum tego miasta, które z powodzeniem zapełnia się kolejnymi międzynarodowymi projektami o charakterze centrów usług wspólnych. Jak się okazuje - obok Gdańska - Gdynia zaczyna wyrastać jako lokalizacja, w której centra typu BSS zyskują miejsce do swojej globalnej ekspansji. 

Dobór tematyki Forum był skupiony na najważniejszych dla branży BSS obszarach, w tym takich jak HR, Work Life Balance, środowisko pracy, transformacja biznesowa, rozwój oprogramowania, automatyzacja procesów, sprzedaż oraz sposoby pozyskiwania inwestycji zagranicznych, ochrona danych osobowych i delegowanie pracowników. Wydarzenie było spotkaniem praktyków, liderów biznesu, mentorów, coachów i przede wszystkim osób odpowiadających za operacyjny rozwój sektora
BSS w Polsce i zagranicą.

Wieczorem odbyła się gala Outsourcing Stars. Jest to wyjątkowe wydarzenie dla całej branży BSS, stanowi bowiem merytoryczne podsumowanie roku, finał konkursu, w którym wyłaniane są najszybciej rozwijające się firmy i organizacje otoczenia biznesu. Podczas gali Colliers International został Najlepszą Firmą Doradczą na rynku nieruchomości komercyjnych, w kategorii Outsourcing Sił Sprzedaży wyróżniono firmę Adecco, największe sukcesy w kategorii HR Leasing Pracowniczy ma Grupa Progres, z kolei firmę Luxoft nagrodzono w kategorii IT software development. Miastem,  w którym jest najlepsze otoczenie biznesu uznano Poznań.