Do 10 grudnia można oglądać w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie wystawę artystów polonijnych z Grodzieńszczyzny pt. "Zmieniając rzeczywistość". Wśród twórców m.in. Dmitrij Bułdakow, Igor Pieszechonow, Rusłan Chilimonczik, Giennadij Picko, Andrzej Filipowicz, Wacław Romaszko, Piotr Januszkiewicz, Alex Sporski, Stanisław Kuźmar, Wacław Sporski, Yauheni Dudarau. 

Prezentowane na wystawie prace artystów z Grodzieńszczyzny, koncentrują uwagę na różnych poziomach ludzkiego bytu – od zmysłowo-cielesnego, wywołującego przewidywalne reakcje widza, do emocjonalnie-nieświadomego, nakierowanego na asocjacyjną symboliczną indywidualną percepcję. 

 Rusłan Chilimonczik specjalizuje się w fotografii reklamowej, modelarskiej i portretowej. Twórczość Stanisława Kuźmara charakteryzuje impresjonistyczne postrzeganie świata. Dmitrij Bułdakow jest wybitnym przedstawicielem ekspresjonizmu, pop-artu i neo-popu. 

Igor Pieszechonow od 1988 roku działa jako fotograf zawodowy, jest autorem słynnych albumów widokowych. Twórczość Piotra Januszkiewicza jest bardzo zróżnicowana – od witraży i mozaik poprzez grafikę do malarstwa. Giennadij Picko w swoich obrazach pokazuje liryczne odzwierciedlenie ludzkiego świata – od pejzażu, martwej natury do tematu wiecznego – stosunków damsko – męskich.  

Wystawa ma jeszcze jeden ważny, charytatywny kierunek - pieniądze zebrane podczas akcji zostaną przeznaczone na Hospicjum Dziecka w Grodnie. Od lat zaistniała z inicjatywy Genadiusza Picko tradycja w polonijnym środowisku artystycznym na Białorusi, które zgodnie wyznaje pogląd, że sztuka może i powinna służyć wyższemu dobru. 

I potrafią dać temu wyraz. Bo jeżeli sztuka zmienia ludzi, a ludzie zmieniają świat, to sztuka zmienia rzeczywistość. Tą akcją, całkiem materialną i niezbędną, artyści starają się podkreślić, że zmiany rzeczywistości mogą mieć całkiem konkretny i namacalny charakter.