Droga realizacji celów inwestycyjnych może być różna, dlatego bank często szyje rozwiązania na miarę. Wyzwaniem w dzisiejszych czasach jest takie skonstruowanie portfela, aby z jednej strony zainwestowany kapitał przynosił zysk, a z drugiej strony pieniądze były bezpieczne. Marcin Marczak, Private Banker Lion’s Bank, opowiada dlaczego warto skupić się na horyzoncie inwestycyjnym, szczególnie w perspektywie sukcesji kapitału i zabezpieczenia najbliższych.

Jakie są główne cele inwestycyjne, z którymi klienci zgłaszają się do swoich Private Bankerów?

Klienci Bankowości Prywatnej wyznaczają wiele celów inwestycyjnych i poszukują optymalnych rozwiązań ich realizacji. Obok podstawowego i oczywistego celu rentierów, takiego jak pomnażanie majątku, klienci zamożni często precyzyjniej określają swoje potrzeby. Pośród nich znajdują się najczęściej zabezpieczenie emerytalne, zgromadzenie i zabezpieczenie środków na edukację dzieci bądź realizacja marzenia, np. zakup wymarzonego jachtu.

 

Są to inwestycje krótko- czy długoterminowe? Ku jakiemu okresowi inwestycji klienci zazwyczaj się skłaniają?

Każda inwestycja jest bezpośrednio powiązana z horyzontem czasowym, po upłynięciu którego dany cel ma zostać osiągnięty. Większość wyznaczonych przez klientów celów ma jasno określony czas realizacji, po tym okresie rentier może zbierać owoce swojej inwestycji. Świadomi klienci, a takimi są właśnie osoby korzystające z bankowości prywatnej, szybko dostrzegają zagrożenia i potrzeby, jakie mogą zrodzić się w przyszłości, zatem w dużej mierze skłaniają się ku inwestycjom długoterminowym. Zadaniem Private Bankera jest natomiast doradzenie odpowiedniego narzędzia do realizacji wyznaczonego celu w oczekiwanym przez klienta horyzoncie czasowym.

 

Czy klienci chętnie inwestują w przyszłość swoją i swojej rodziny?

Jest to jeden z podstawowych celów osób posiadających rodzinę, nie inaczej wygląda to w przypadku klientów zamożnych. Jednak w przypadku rentierów potrzeby te przybierają nieco inny wymiar -  przede wszystkim środki przeznaczone na realizację tych inwestycji, a także oczekiwania odnośnie ich efektów są zdecydowanie większe. Jako idealny przykład można wymienić edukację pociech. Chcąc zapewnić dziecku możliwość kształcenia na renomowanej zagranicznej uczelni, trzeba odpowiednio wcześnie zabezpieczyć na ten cel adekwatne środki.

 

Co pociecha może zyskać dzięki inwestycji w jej edukację? Jak wygląda planowanie nauki dziecka od najmłodszych lat?

Dobra edukacja zapewnia lepszy start, otwiera wiele drzwi u progu kariery zawodowej. W przypadku klientów Private Bankingu, często zależy im na tym, aby w pewnym momencie przekazać stery prowadzonego przez siebie biznesu dzieciom. Jednocześnie chcą mieć też pewność, że ich następca będzie dobrze przygotowany do pełnienia nowej roli. Przyszłość ich dziecka jest także przyszłością firmy, dlatego wybór odpowiednich szkół na każdym z etapów edukacji staje się dla nich niezwykle ważny, a to wymaga nakładów finansowych. Stąd rośnie popularność rozwiązań inwestycyjnych, które pomnażają majątek długoterminowo i pozwalają na regularne wypłaty gotówki.

 

A co po zakończeniu edukacji? Czy można zabezpieczyć dla dziecka fundusze na założenie własnego biznesu?

Zapewnienie dobrego startu w życie swoim dzieciom uważana jest za jedną z podstawowych ról rodziców. Wielu z naszych klientów podążając za tą dewizą uruchamia plany oszczędnościowe na przyszłość swoich dzieci tuż po ich narodzinach. Dedykowany kapitał gromadzony i pomnażany przez lata pozwala zebrać kwotę, która zabezpieczy start w dorosłość młodego człowieka. Te pieniądze mogą zostać przeznaczone na założenie własnego biznesu, kontynuowanie edukacji, czy też na pierwszą nieruchomość – wszystko zależy od planów i potrzeb takiej osoby. 

Lion’s Bank – Gdańsk, ul. Stągiewna 13/1, Gdynia, Al. Zwycięstwa 241 (III p.). Tel: 58 765-96-50, 0 800-100-700 www.lionsbank.pl