Inestuj adekwatnie do sytuacji i potrzeb

„Rozwiązania inwestycyjne dobieramy do sytuacji i  potrzeb klientów. Nigdy odwrotnie”. 

O podejściu do oferty inwestycyjnej, oraz o ciekawych rozwiązaniach dla klientów korzystających z możliwości stwarzanych przez Private Banking lub Wealth Management w ING Banku Śląskim, opowiada Grzegorz Kurczewski, Wealth Manager.

Czym różni oferta ING Private Banking & Wealth Management od innych ofert dostępnych na rynku?

Klient zamożny jest zazwyczaj osobą z dużym bagażem doświadczeń i wieloma sukcesami na koncie. To buduje jego świadomość i oczekiwania wobec partnerów, z którymi współpracuje. Dlatego współpracę zawsze rozpoczynamy od poznania sytuacji klienta oraz określenia potrzeb nie tylko jego, ale i całej rodziny. W wyniku zastosowania zaawansowanych narzędzi, którymi dysponujemy, jesteśmy w stanie precyzyjnie określić cel inwestycyjny. To znacznie ułatwia długofalową współpracę. Następnie przedstawiamy opcje z szerokiej gamy dostępnych rozwiązań. 

Jakie to rozwiązania?

Do dyspozycji mamy fundusze otwarte i zamknięte, ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, usługę Zarządzania Portfelem Inwestycyjnym, czyli Asset Management, oraz inwestycje bezpośrednie w akcje lub obligacje realizowane za pośrednictwem rachunku maklerskiego. Niezależnie od propozycji, zawsze na pierwszym miejscu stawiamy bezpieczeństwo inwestowanych środków i cele, które klient chce zrealizować.

Czym szczególnym wśród ofert inwestycyjnych możecie się Państwo pochwalić?

W naszej ofercie mamy wiele rozwiązań, z których nasi klienci chętnie korzystają. Na pewno jednym z nich są fundusze inwestycyjne zamknięte, tzw. FIZy. To wyjątkowo ciekawa forma wspólnego inwestowania. Specyfika Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych pozwala na większe możliwości inwestycyjne w porównaniu z funduszami otwartymi, ze względu na większą elastyczność i szerszy wachlarz instrumentów finansowych, w które mogą one inwestować. Aktywa FIZ-ów mogą być lokowane przykładowo w wierzytelności, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czy też w nieruchomości. Niektóre z nich mają zabezpieczoną stopę zwrotu na poziomie 6-7% w skali roku,  co doskonale odpowiada na potrzeby wielu klientów.

Jakie jeszcze rozwiązania satysfakcjonują klientów?

Innym, bardzo ciekawym rozwiązaniem w naszej ofercie jest zarządzany przez doradców inwestycyjnych z biura maklerskiego ING, Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy „UFK Inwestycje Portfelowe”. Jest to rozwiązanie wyjątkowe na polskim rynku z wielu powodów. Po pierwsze, jest to aktywnie zarządzana strategia przez doradców inwestycyjnych, gdzie lokują oni środki klientów bezpośrednio w instrumenty finansowe, jak ETF, akcje, czy obligacje, ale także w jednostki funduszy inwestycyjnych otwartych, czy certyfikaty funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Te ostatnie nie są dostępne dla szerokiej grupy inwestorów, chociażby ze względu na minimalną kwotę, którą należy jednorazowo zainwestować (min. 40 tys. EUR)  W naszym rozwiązaniu, inwestorzy mają dostęp do funduszy zamkniętych już od kwoty 50 tys. zł. 

Czym szczególnym charakteryzuje się to rozwiązanie?

Inwestycja ta jest transparentna i płynna. Z poziomu inwestora nie ma ograniczeń czasowych jeśli chodzi o możliwość wyjścia z inwestycji, która w przypadku klasycznych portfeli rynkowych jest dzienna, a w przypadku portfela FIZ miesięczna. Nie ma też opłat związanych z rozpoczęciem i zakończeniem inwestycji. To rozwiązanie daje też możliwość dokonania świadomego transferu majątku poprzez wskazanie dowolnej liczby osób uposażonych, które we wskazanym czasie otrzymają odpowiednią część majątku. 

Jak w praktyce wyglądają możliwości inwestycyjne z wykorzystaniem rachunku maklerskiego w ING ?

Klienci inwestujący na giełdzie lub na rynku obligacji wysoko oceniają nasz rachunek maklerski, podobnie jak niezależne rankingi, w których zajmujemy czołowe miejsca. Powodów jest kilka, ale najważniejsze z nich to doskonała aplikacja maklerska zintegrowana z systemem bankowości internetowej, wysoko cenione usługi naszych maklerów, jak i najniższe prowizje maklerskie w Polsce, które zaczynają się od 0,14%! Klienci to doceniają.