Project Management, największa pomorska konferencja o zarządzaniu projektami, organizowana przez Koło Naukowe Strateg Uniwersytetu Gdańskiego, obchodziła w tym roku swoją jubileuszową 10 edycję. W Centrum Szkoleniowo - Dydaktycznym na Uniwersytecie Gdańskim spotkali się najlepsi specjaliści z dziedziny project managementu. 

Liczne warsztaty, prelekcje i gry symulacyjne przyciągnęły rzeszę młodych ambitnych ludzi, którzy pod okiem znakomitych trenerów i coachów mierzyli się z różnymi wyzwaniami. Project Management to dziedzina, której znajomość została uznana przez ekspertów jedną z najbardziej pożądanych kompetencji na rynku pracy. 

Próbowano też odpowiedzieć na pytanie jaki powinien być nowoczesny project manager? Wniosek jest jeden – powinien być liderem obdarzonym intuicją, zmysłem obserwacji rynku, powinien zarządzać projektem tak, by zagwarantować jego zrównoważony rozwój. Powinien również być w każdej chwili gotowy do zmian, gdyż każda firma, aby prosperować w długim okresie, musi być gotowa do tego, by przestawić się na nowe tory, przejść z fazy dojrzałości w jednej dziedzinie do fazy rozwoju w następnej.