NAJWAŻNIEJSZE TO MIEĆ DOBRY PLAN NA PRZYSZŁOŚĆ

Każdy z nas chciałby w przyszłości utrzymać wysoki standard życia. Jednak, jak wynika z badań, robimy niewiele, by swoją finansową przyszłość dobrze zaplanować. O tym, jak przygotować taki plan opowiada Jacek Darmorost, dyrektor biura Aegon Premium w Gdańsku.

Spotykamy się przy okazji uroczystego otwarcia nowego biura Aegon Premium w Gdańsku. Skąd decyzja o zmianie siedziby?

Przeprowadzka jest efektem zmian w strategii sprzedaży Aegon w Polsce. Nasze oddziały są już w kilkunastu miastach i systematycznie zwiększamy nasz zasięg. Dlatego także w Gdańsku zdecydowaliśmy się przenieść do nowej lokalizacji w nowo otwartym centrum biurowym C200 przy ulicy Marynarki Polskiej 163 w Gdańsku. Na poziomie produktowym filozofia też jest prosta. Aegon ma dostarczać produkty innowacyjne, dające klientowi konkretne korzyści. Wierzymy bowiem, że najważniejsze dla klienta z finansowego punktu widzenia to mieć dobry plan na przyszłość. I my taki plan pomagamy stworzyć.

Po co nam taki plan?

Aegon od sześciu lat przygotowuje coroczny Raport Przygotowania Emerytalnego, w którym staramy się uchwycić obraz tego, w jakim stopniu ludzie z całego świata są przygotowani do przejścia na emeryturę. Niestety wynika z niego jasno, że wiele osób nie myśli świadomie o swojej przyszłości i jej nie planuje. Każdy z nas chciałby zachować standard życia po przejściu na emeryturę, ale na to potrzebne będą dodatkowe środki. Symulacje pokazują, że po zakończeniu pracy zawodowej możemy być zaskoczeni wysokością naszych dochodów, które będą zdecydowanie niższe niż wysokość naszej ostatniej pensji. Tymczasem, im wcześniej zaczniemy oszczędzać na przyszłą emeryturę, tym łatwiej będzie zgromadzić odpowiednie środki.

Jak powinniśmy się więc przygotować do przyszłej emerytury od strony finansowej?

My proponujemy klientom połączenie oszczędzania z jednoczesnym zabezpieczeniem swoich najbliższych. Posiadanie ubezpieczenia na życie deklaruje nieco ponad 27% ankietowanych Polaków. Tymczasem na bardziej dojrzałych rynkach polisy na życie ma zwykle 70–80% społeczeństwa. Przeznaczenie części dochodów na taką ochronę jest racjonalnym rozwiązaniem, zwłaszcza w przypadku osób mających na utrzymaniu innych członków rodziny. Warto też pamiętać, że tego typu polisa nie musi się ograniczać do świadczenia na wypadek śmierci. Można ją połączyć również z gromadzeniem oszczędności na ustalony przez siebie cel. To daje nam nie tylko poczucie bezpieczeństwa, ale także pozwala oszczędzać.

Gdzie powinniśmy szukać ciekawych ofert?

Wartą uwagi propozycją dla osób poszukujących produktu gwarantującego ich bliskim ochronę na wypadek zdarzeń, które ciężko przewidzieć i jednocześnie chcących regularnie inwestować w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe z myślą o przyszłości, jest nasza nowa oferta - ubezpieczenie Aegon Plan na Przyszłość. W tego rodzaju polisach część składki jest przeznaczana na ochronę, a część jest inwestowana w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe różniące się między sobą strategią i poziomem ryzyka. Sami decydujemy czy bardziej interesuje nas ochrona ubezpieczeniowa, czy może jesteśmy nastawieni na gromadzenie środków i w zależności od tego wybieramy odpowiednią opcję: ochronną lub inwestycyjną. Możemy też poszerzyć polisę o dodatkowe warianty chroniące w razie poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu, operacji medycznej czy całkowitej i trwałej niezdolności do pracy. 

Czym jeszcze chcecie przekonać do siebie klientów?

Aegon to firma z ponad 170-letnią tradycją na rynkach finansowych i jednocześnie jedno z największych i najważniejszych towarzystw ubezpieczeniowych na świecie. Pod naszą opieką jest około 30 milionów klientów na całym świecie, z tego ponad 1 mln w Polsce. Naszym celem jest pomaganie klientom w kompleksowym zabezpieczaniu ich finansowej przyszłości i w tym nasi specjaliści są jednymi z najlepszych na rynku.