Soroptimistki świętują i pomagają

Matylda Promień

Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska. Z lewej: Maria Banaszak, założycielka klubu

Koncert charytatywny Alicji Majewskiej z towarzyszeniem Włodzimierza Korcza i kwartetu smyczkowego uświetnił jubileusz 20-lecia Pierwszego Gdańskiego Klubu Soroptimist International. Impreza odbyła się w Starym Maneżu i była kolejną okazją do wspierania potrzebujących. Dochód z imprezy został przeznaczony na wsparcie placówki opiekuńczo – wychowawczej dla matek osadzonych z dziećmi w Zakładzie Karnym w Grudziądzu. 

Soroptimist International jest pozarządową organizacją (NGO), która działa w stu trzydziestu krajach na całym świecie i skupia około siedemdziesięciu sześciu tysięcy członkiń. Współpracuje z ONZ oraz Radą Europy. Wszystkim klubom przyświeca ta sama idea i naczelne motto: „Doskonalić się i służyć innym”. Działalność klubu idealnie wpisuje się również w filozofię społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Członkinie prowadzą działalność w sześciu głównych obszarach: rozwój gospodarczy i społeczny, edukacja i kultura, zdrowie, środowisko, prawa człowieka i statut kobiet, budowanie przyjaźni i zrozumienia między narodami. Gdańskie Soroptimistki angażują się w rozmaite projekty, wspierają młode, utalentowane kobiety, m.in. poprzez program grantowy „Bank Ambitnych Kobiet” działający od 2011 roku. W ramach programu przyznano do tej pory 19 stypendiów na projekty artystyczne, kulturalne, społeczne i edukacyjne. 

Soroptimist International w Gdańsku działa również na rzecz dzieci i osób potrzebujących. Wspiera wiele inicjatyw m.in.: małych pacjentów Hospicjum im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza poprzez zakup pompy dozującej leki. Co roku gdańskie członkinie angażują się w rozmaite inicjatywy kulturalne, artystyczne, obywatelskie. Członkinie nie działają tylko w obrębie Trójmiasta, inicjują także akcje charytatywne w Zambii. Dostarczają leki i materiały medyczne do sierocińca w Kasisi. Przy wsparciu Roswitha Ott Fund zorganizowały w Afryce warsztaty plastyczne dla dzieci. Działalność SI Gdańsk to również projekty ekologiczne. 

Każda z członkiń wnosi do stowarzyszenia swoje kompetencje, energię i zaangażowanie, dzięki czemu, co roku organizowane są kolejne imprezy charytatywne i programy grantowe. Wszelkie środki klub pozyskuje dzięki hojnym sponsorom i darczyńcom oraz autorskim imprezom: aukcjom, koncertom, spektaklom teatralnym, imprezom plenerowym.

Podczas jubileuszowego koncertu gdańskie Soroptimistki przekazały symboliczny czek, którego wartość umożliwi kontynuowanie studiów przez Laurę Makena Inyngi z Kenii. Laura jest studentką Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, marzy by zostać lekarzem i któregoś dnia wrócić do swojej ojczyzny i tam pomagać potrzebującym.  

Koncert był też okazją do ogłoszenia radosnej wiadomości o uzyskaniu grantu z Kulczyk Foundation, na wsparcie placówki opiekuńczo - wychowawczej dla osadzonych matek z dziećmi w zakładzie karnym w Grudziądzu. Placówkę wsparła także Magdalena Szkarłat, właścicielka firmy Kolorplus, która sporządziła nieodpłatnie projekt pokoju dla dzieci osadzonych matek w tymże zakładzie karnym. 

Działalność Pierwszego Gdańskiego Klubu Soroptimist International można śledzić na bieżąco na stronie internetowej www.soroptimist.gdansk.pl/ oraz na Facebooku. Można również wesprzeć działalność klubu przekazując 1% podatku.