Jubileusz Pracodawców Pomorza

Max Radke

Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Bronisław Komorowski

Maciej Kosycarz

Blisko 1000 gości wzięło udział w uroczystej gali z okazji 25-lecia Pracodawców Pomorza. W Filharmonii Bałtyckiej nie zabrakło przedstawicieli Sejmu i Senatu RP oraz władz państwowych i samorządowych, dyplomatów, a także reprezentantów środowiska gospodarczego, naukowego oraz kultury i sztuki. Uroczyste świętowanie podkreśliła obecność gości specjalnych w osobach trzech prezydentów RP ostatniego 25-lecia: Lecha Wałęsy, Aleksandra Kwaśniewskiego i Bronisława Komorowskiego.

Pracodawcy Pomorza to największa organizacja gospodarczo - biznesowa w województwie pomorskim. Zrzesza około 800 firm o różnym profilu działalności. Wśród nich są zarówno mikro przedsiębiorstwa, jak i wielkie koncerny. Organizacja powstała 25 lat temu jako Gdański Związek Pracodawców. 

Jej misją jest długofalowy, dynamiczny rozwój gospodarczy regionu oraz podmiotów zrzeszonych w organizacji,  a także obrona interesów pracodawców, reprezentowanie ich wobec władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz instytucji nadzorujących i kontrolujących przedsiębiorstwa. W ramach Pracodawców Pomorza działają również sekcje branżowe, których celem jest omawianie bieżącej problematyki poszczególnych branż w ramach autonomicznych spotkań sekcji.

– Gdański Związek Pracodawców powstawał w okresie przemian ustrojowych: zmian politycznych i gospodarczych, a więc w okresie, na który czekało wiele milionów Polaków. Ruszyliśmy do zmian w naszych firmach, dostosowując je do wymagań nowego ustroju. Wielu z nas postanowiło rozpocząć działalność na własny rachunek. Mieliśmy swoje marzenia i potrafiliśmy się wokół nich zjednoczyć. Zakładaliśmy izby gospodarcze, związki pracodawców, kluby biznesu. Minęło 25 lat. Ten czas to tysiące naszych spotkań, narad, konferencji, sympozjów. To także historia setek wspaniałych ludzi, którzy budowali naszą organizację – mówił Zbigniew Canowiecki, prezydent Pracodawców Pomorza. 

Lata 90. XX wieku były dekadą wielkich zmian, co szczególnie mocno podkreślił  w swoim przemówieniu Zbigniew Canowiecki, przypominając m.in. o narodzinach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, wprowadzeniu podatku VAT i podatku PIT, uruchomieniu Programu Powszechnej Prywatyzacji oraz wdrożeniu i realizacji planu Balcerowicza. 

Inicjatorami i gorącymi orędownikami tych przełomowych decyzji byli między innymi polscy prezydenci. Dlatego właśnie „Pracodawcy Pomorza” zdecydowali się przyznać tytuł Honorowego Pracodawcy 25-lecia Lechowi Wałęsie, Aleksandrowi Kwaśniewskiemu oraz Bronisławowi Komorowskiemu. 

Uroczystą galę prowadził prezenter TVP Piotr Świąc, wspierany przez gospodarza uroczystości prezydenta Pracodawców Pomorza Zbigniewa Canowieckiego oraz prezesa Jerzego Jerkiewicza. Część artystyczną zrealizowało grono wybitnych artystów: Ireneusz Wojtczak wraz z zespołem (instrumenty dęte) oraz sopranistka Magdalena Gruszczyńska i baryton Leszek Skrla.