Zła reputacja, którą posiada wilk w Polsce jest przyczyną powstawania wielu mitów na jego temat. Tegoroczna Godzina dla Ziemi WWF, w Polsce poświęcona będzie właśnie temu gatunkowi. Pod hasłem „Godzina dla wilka. Bądź głosem, tych, którzy go nie mają.” akcja dedykowana będzie poprawie wizerunku wilka w naszym kraju. Przedstawiamy najpowszechniejsze mity na temat tego gatunku, które nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości.

Fakt: Wilki są bardzo płochliwe 

Od II wojny światowej nieznane są w Polsce przypadki agresji wilków wobec ludzi, które zakończyły się poważnym poranieniem czy śmiercią. Wilki zazwyczaj unikają człowieka – po prostu się go boją. 

Fakt: Wilki są aktywne nocą i rzadko atakują zwierzęta hodowlane

Przypadki, że wilk atakuje zwierzęta gospodarskie w dzień, należą do wyjątków. Zwierzęta domowe to w warunkach polskich zaledwie 3% ich pokarmu. A więc w skali kraju nie jest to problem istotny. 

Fakt: W lasach jest wystarczająca liczba zwierzyny łownej dla wilków 

W spiżarni wilków, czyli w lesie jest wystarczająca ilość zapasów. Tylko w mitach wilki polują na człowieka. Liczebność gatunków, które są ofiarami wilków (jeleń, sarna, łoś, dzik) wzrasta w Polsce znacznie szybciej niż liczebność samych wilków. Nie ma takich miejsc, gdzie wilki spowodowały wytępienie zwierzyny. 97 % menu wilka stanowią dzikie zwierzęta, 3% hodowlane. 

Fakt: Wilki polują tylko po to, aby zaspokoić głód 

Jedynie mity opowiadają o wilku, który zabija dla zabawy. Wilki zabijają tyle, ile potrzeba, aby zaspokoić głód. Zwierzęta takie jak jelenie, sarny i dziki stanowią główną bazę pokarmową dla wilków. Jednak wilk jedynie obniża liczebność tych zwierząt, nie doprowadzając do ich wytępienia. Są to procesy naturalne, dlatego też nie ma żadnych powodów do zmartwień. 

Fakt: Ochrona wilków w rezerwatach nie wystarczy 

Wilki poradzą sobie bez ochrony. To mit. Największym zagrożeniem dla wilka jest brak akceptacji społecznej ze strony hodowców i części myśliwych, próby osłabienia statusu ochronnego wilka i pogorszenie stanu siedlisk, w których występuje. Wilki nadal giną w Polsce z rąk kłusowników zastawiających wnyki, bądź też są zabijane z broni palnej. 

Fakt: Proste zabezpieczenia ograniczają ryzyko konfliktu 

W skali kraju wielkość szkód wyrządzanych przez wilki nie jest duża, a do sfery mitów należy obawa, że zabezpieczenia przed wilkami są kłopotliwe i kosztowne. Można go jednak zmniejszać przez stosowanie zabezpieczeń – specjalnych pastuchów elektrycznych i psów pasterskich, oraz dozorowania stada. 

Fakt: Wilków może być w Polsce więcej

Mitem jest, iż w Polsce mamy za dużo wilków. Liczebność wilka w Polsce rośnie. Jednak ze względu na wysoką śmiertelność naturalną oraz powodowaną przez człowieka, proces ten jest stosunkowo powolny. Na wschód od Wisły wilk jest częściej spotykany, ale już populacja w zachodniej części kraju uznana jest przez ekspertów za zagrożoną. Dlatego istotne jest poprawienie łączności ekologicznej między obydwoma regionami Polski, utrzymanie prawnej ochrony tego gatunku oraz prowadzenie działań zmniejszających konflikt wilka z człowiekiem – odszkodowania dla hodowców oraz pomoc w zabezpieczaniu zwierząt hodowlanych.