Stabilny zysk, minimum ryzyka

Jakub Jakubowski

Maciej Straszkiewicz, Senior Private Banker Noble Bank

Karol Kacperski

Ograniczone ryzyko, dostęp do zainwestowanych pieniędzy i zysk większy niż na tradycyjnej lokacie bankowej - ludzie zamożni w większości nie szukają wcale kilkunastoprocentowego zysku. Cenią sobie spokój własny i swoich pieniędzy. O tym jakie rozwiązania inwestycyjne wybierają najczęściej zamożni mieszkańcy Trójmiasta opowiada Maciej Straszkiewicz, Senior Private Banker Noble Bank.

Pieniądze schowane w domowym materacu tracą na wartości, ale rynek kapitałowy nas nie rozpieszcza. Jakich instrumentów finansowych szukają aktualnie ludzie zamożni, czego oczekują od rynku?

Klient Noble Banku to w wielu przypadkach zamożny przedsiębiorca oczekujący od banku ochrony swoich oszczędności i stopniowego zwiększenia ich wartości w czasie. W chwili obecnej dla naszych klientów najważniejsze są takie rozwiązania, które zapewniają z jednej strony bezpieczeństwo z drugiej przewidywalność. Szukają rozwiązań przejrzystych i zrozumiałych, cenią sobie płynność, czyli możliwość wycofania chociaż części kapitału w razie nagłej potrzeby. W otoczeniu niskich stóp procentowych, oczekują rentowności wyższej niż w przypadku standardowego depozytu. Klienci bardzo często poszukują też rozwiązań rentierskich, które są w stanie regularnie wypłacać im odsetki od zainwestowanego kapitału. 

Takim rozwiązaniem są obligacje korporacyjne.

Zgadza się. Obligacje korporacyjne w zasadzie najlepiej spełniają większość oczekiwań naszych klientów, o których przed chwilą wspominałem. Inwestycja w obligacje jest też z punktu widzenia klienta przewidywalna, bo zapewnia określoną stopę zwrotu.

No właśnie, ile można zarobić na obligacjach korporacyjnych?

Stopy zwrotu wahają się aktualnie między 4 a 7 procent w skali roku. Co ważne, obligacje zapewniają płynność, ponieważ klient w każdej chwili może sprzedać część posiadanych aktywów na rynku wtórnym bez utraty odsetek. Stopa zwrotu może być wówczas niższa, natomiast w większości przypadków jest atrakcyjniejsza od tego co można uzyskać na tradycyjnym depozycie. Oprócz tego zawsze staramy się dywersyfikować portfele składające się z obligacji. Mam tu na myśli nie tylko dywersyfikację pod kątem doboru samych spółek czy stóp zwrotu, ale również zróżnicowania geograficznego. Na przykład obecnie inwestujemy w obligacje z rynków Europy Środkowo - Wschodniej, które zapewniają wyższe oprocentowanie.

Jakie są jeszcze najważniejsze zalety obligacji korporacyjnych?

Brak codziennych znaczących wahań wartości, jak choćby w przypadku akcji. Proste i klarowne zasady inwestycji, stosunkowo wysoki zysk przy relatywnie niskim ryzyku w przypadku emitentów o dobrym ratingu, możliwość upłynnienia obligacji poprzez rynek wtórny Catalyst oraz Dom Maklerski Noble Securities.

Każda inwestycja na rynku kapitałowym wiąże się z ryzykiem. Gdzie jest to ryzyko w przypadku obligacji korporacyjnych?

Ryzykiem jest niewypłacalność emitenta. Trzeba brać pod uwagę, że dana instytucja emitująca obligacje może wpaść w kłopoty finansowe lub nawet upaść. Istotna jest minimalizacja ryzyka – można tego dokonać poprzez odpowiednią dywersyfikację oraz wybór obligacji renomowanych instytucji (np. bankowych) lub obligacji z jakąś formą zabezpieczenia. Zabezpieczeniem takich obligacji może być poręczenie notarialne przez inną spółkę lub zabezpieczenie w postaci wpisu hipotecznego.  Dobrze zbudowany koszyk obligacji zawiera starannie wyselekcjonowane papiery obligacje emitowane przez duże, stabilne, rozwijające się firmy, a zatem ryzyko jest tutaj minimalizowane. 

Dla inwestorów prywatnych obligacje korporacyjne to okazja do zróżnicowania portfela i do wyższego zarobku niż np. na lokatach czy obligacjach skarbowych, a dla przedsiębiorców jest to atrakcyjny sposób finansowania swojej działalności. Czy Noble Bank ma też właśnie ofertę dla przedsiębiorców chcących wyemitować obligacje i pozyskać w ten sposób kapitał?   

Jak najbardziej. Poprzez nasz Dom Maklerski przeprowadzaliśmy emisję obligacji dla kilku trójmiejskich deweloperów. Klientom naszego banku, którzy korzystają z naszej bankowości prywatnej lub korporacyjnej, nasz Dom Maklerski jest w stanie zaoferować preferencyjne warunki emisji. W Polsce skala finansowania przedsiębiorstw przez cały rynek obligacji wzrosła w ciągu ostatnich lat czterokrotnie. Świadczy to o tym, że z jednej strony przedsiębiorcy szukają nowych możliwości finansowania, a z drugiej strony inwestorzy indywidualni wykazują rosnące zainteresowanie alternatywnymi możliwościami inwestowania. Popyt spotyka się z podażą, a wszystkiemu sprzyjają niskie stopy procentowe.