Zyskowne inwestycje z Noble Bankiem

Artur Chomicz, Senior Private Banker Noble Bank

Karol Kacperski

Jeszcze kilka lat temu o obligacjach korporacyjnych mało kto w Polsce słyszał. Z nieufnością też podchodzono do zarabiania na wierzytelnościach, bardziej kojarząc to z działalnością szarej strefy niż z nowoczesnym produktem inwestycyjnym. Wiatr nowości wieje także ze strony funduszy inwestycyjnych. Te nowości na polski rynek od lat skutecznie wprowadza Noble Bank. O innowacyjnych produktach i usługach, niszach inwestycyjnych opowiada Artur Chomicz, Senior Private Banker Noble Bank.

W ofercie Noble Banku zawsze mocną pozycję miały niszowe produkty inwestycyjne. Jakie zatem nisze znajdujecie dla swoich klientów i czy jest to bezpieczne inwestowanie?

Pierwszym innowacyjnym i niszowym rozwiązaniem, które Noble Bank wprowadził do oferty były obligacje korporacyjne. Dzisiaj jest to jeden z najpopularniejszych instrumentów finansowych, a Noble Bank jest zdecydowanym liderem w tym segmencie. Od 2010 do końca 2014 roku uplasowaliśmy obligacje o wartości prawie 6 miliardów złotych w ramach 206 emisji dla 47 przedsiębiorstw. Obroty na naszym, wewnętrznym rynku wtórnym stanowią ok. 1/3 obrotów realizowanych na publicznym rynku Catalyst. 

Czym zatem są obligacje korporacyjne i jak wygląda inwestowanie w te aktywa?

Obligacje korporacyjne są alternatywnym w stosunku do kredytów bankowych źródłem pozyskiwania finansowania przedsiębiorstw. Dzięki emisji obligacji spółka pozyskuje finansowanie z rynku, a możliwość elastycznego formułowania warunków emisji obligacji stanowi o atrakcyjności tej formy pozyskania kapitału. Przedsiębiorstwo może zaplanować warunki emisji dopasowane do jego sytuacji finansowej i potrzeb kapitałowych. Z kolei dla inwestora indywidualnego obligacje korporacyjne są rozwiązaniem pośrednim pomiędzy lokatami bankowymi a rynkiem akcji. Są lepiej oprocentowane od lokat, ale obarczone też ryzykiem.

Dość dynamicznie rozwija się także rynek wierzytelności. Jak na tym można zarobić?

Firma windykacyjna wykupuje pakiety wierzytelności od innych podmiotów, najczęściej od instytucji finansowych, ale nie tylko i potem je odzyskuje. Klient swoimi środkami partycypuje w zakupie takiego pakietu wierzytelności, w ramach pewnej konstrukcji, najczęściej funduszu i jako właściciel certyfikatów funduszu wierzytelności partycypuje w zysku generowanym z odzyskanych wierzytelności. 

Dobre wyniki osiągają fundusze inwestycyjne skupione w Noble Funds. Nowością jest fundusz typu long/short. Jak działa taki fundusz i dlaczego warto w niego inwestować?

Fundusze typu long/short zaliczają się do szerokiej kategorii funduszy hedgingowych, które wykorzystują zaawansowane strategie inwestycyjne. W Polsce jest to jeszcze niszowa kategoria funduszy, natomiast na rynkach rozwiniętych napływy kapitału do funduszy tego typu przewyższyły w 2014 roku jakąkolwiek inną klasę aktywów inwestycyjnych. Strategia long/short
polega na tym, że zarządzający inwestuje w akcje spółek mając jednocześnie otwarte pozycje na wzrosty i na spadki. Kluczem do wygenerowania dodatniej stopy zwrotu jest odpowiedni dobór par spółek. Najlepiej jeśli są to spółki funkcjonujące na tym samym rynku, w tej samej branży, na które wpływają te same czynniki ekonomiczne. W ramach takiej pary zarządzający stara się wyselekcjonować spółkę mocniejszą i spółkę słabszą. Akcje spółki mocniejszej kupuje, a akcje spółki słabszej sprzedaje (krótka sprzedaż) zajmując tzw. krótką pozycję, tak że spadki notowań spółki słabszej są dla nas korzystne. Taki mechanizm powoduje, że nie interesuje nas czy na rynku jest hossa czy bessa, bo na każdym scenariuszu zarabiamy jeśli tylko dokonamy dobrej selekcji par spółek. 

Fundusze mogą inwestować na konkretnym rynku, bądź w konkretne branże. Jakie branże uważacie za najbardziej perspektywiczne w najbliszych latach?

Aktualnie naszą uwagę skoncetrowaliśmy wokól branży medycznej oraz biotechnologinczej tworząc fundusz Global Health Selection. Fundusz skupia swoją uwagę przede wszystkim na rynku amerykańskim, ponieważ to właśnie tam swoją siedzibę mają spółki będące globalnymi liderami w dziedzinie tworzenia nowoczesnych leków, których opracowanie wymaga ogromnych nakładów finansowych. Na perspektywy rozwoju rynku wpływają przede wszystkim czynniki demograficze, na skutek których rosną sukcesywanie wydatki na szeroko rozumianą ochronę zdrowia. Rozwojowi tych branż sprzyjają również najnowsze odkrycia z dziedziny biotechnologii – leki na nieuleczalne dotychczas choroby, jak choćby niektóre odmiany nowotworów. Nie bez znaczenia jest tu również podpisanie w 2010 roku przez prezydenta Obamę Affordable Care Act (ACA) zwanego potocznie „Obamacare“, który spowodował objęcie 10 mln mieszkańców USA bezpłatną opieką medyczną. Według danych The Economist Inteligence Unit (EIU), w latach 2014-2018 globalna sprzedaż produktów farmaceutycznych będzie rosła o 6,9%, natomiast sektor biotechnologiczny o 9% rocznie.