Kurs na HR

Cezary Maciołek, wiceprezes Grupy Progres

Rola HR w zarządzaniu strategicznym, współpraca organizacji biznesowych z uczelniami wyższymi, budowanie marki budowania marki pracodawcy wśród pracowników firmy oraz wyzwania związane z napływem nowych inwestorów na rynek pomorski - o tym dyskutowano podczas konferencji „Kurs na HR” zorganizowanej w Zatoce Sztuki przez Grupę Progres. 

W wydarzeniu wzięło udział ponad 50 zaproszonych gości, a wśród nich członkowie zarządów, dyrektorzy lokalnych organizacji, osoby zarządzające działami personalnymi, przedstawiciele władz samorządowych oraz urzędów państwowych, a także pracownicy najbardziej renomowanych uczelni wyższych. Uczestnicy, w malowniczej scenerii sopockiej plaży wzięli udział w dyskusji moderowanej oraz dwóch sesjach networkingowych,  wysłuchali też czterech, ciekawych prelekcji. 

O wyzwaniach związanych z pojawieniem się na rynku pomorskim nowych inwestorów mówił Marcin Grzegory, wiceprezes Invest in Pomerania. Zwrócił on uwagę na to, że województwo pomorskie jest atrakcyjnym miejscem dla inwestorów i coraz więcej firm lokuje tu swoje siedziby, przedstawicielstwa, centra logistyczne, fabryki, itp. Wyzwaniem jest znalezienie i przygotowanie pracowników, często wykwalifikowanych specjalistów w najróżniejszych branżach. Dlatego, jak podkreślił Marcin Grzegory, konieczna jest ścisła współpraca między władzami samorządowymi, organizacjami biznesowymi i uczelniami wyższymi, a nawet szkołami zawodowymi. 

Inną ważną kwestią mającą wpływ na sukces firmy, na którą zwrócono uwagę na konferencji, jest nieustanna motywacja pracowników i budowanie relacji między pionem zarządzającym a wykonawczym. Budowanie autorytetu, sposób wydawania poleceń, możliwości samorozwoju, jasno wytyczona ścieżka awansu, premie, bonusy - wszystko to ma wpływ na efektywność pracowników i ich większą identyfikację z firmą. 

Część oficjalną zwieńczyła dyskusja moderowana poświęcona wyzwaniom związanym z rekrutacjami pracowników. Spotkanie od samego początku miało interaktywny, warsztatowy charakter.