Biznes i polityka

Od lewej: Janusz Piechociński, Jan Łabas, ALU International Shipyard, Dorota Pyć, wiceminister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

Lech Wałęsa laureatem nagrody Diamentowego Oxera przyznawanej co dwa lata przez Pracodawców Pomorza. Były prezydent został uhonorowany za szczególny wkład w zmianę ustroju gospodarczego po 1989 roku. Nagrodę wręczono podczas Letniej Gali Biznesu, która odbyła się w ogrodach sopockiego Grand Hotelu.

Pracodawcy Pomorza organizując Letnią Galę Biznesu chcą podziękować wskazanym przez kapitułę osobom lub instytucjom mającym istotny wpływ na kondycję polskiej gospodarki oraz wspierających rozwój przedsiębiorczości, wręczając specjalne nagrody środowiska gospodarczego. 

Wśród laureatów tegorocznej gali znaleźli się prof. Piotr Skowron z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego - wyróżniony nagrodą Primum Cooperatio za współpracę środowiska naukowego i gospodarczego oraz Jan Łabas, prezes zarządu ALU International Shipyard – uhonorowany Złotym Oxerem za wizję, konsekwencję i determinację w budowaniu firmy przemysłu okrętowego. 

Sporo kontrowersji wzbudziły nagrody przyznane politykom. Nagroda specjalna Dialogus Supra Omnia (Dialog ponad wszystko) trafiła do prezydenta Bronisława Komorowskiego za konsekwencję i determinację w inicjowaniu oraz wspieraniu dialogu społecznego w Polsce. Wyróżnienie Audacia Et Prudentia (Odwaga i roztropność) trafiło do Elżbiety Bieńkowskiej, b. wicepremier i ministra infrastruktury i rozwoju (2013-2014), obecnie europejskiego komisarza ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Kapituła nagrody doceniła szczególny wkład byłej wicepremier w rozwój Polski z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej. 

Nagrodę specjalną Ventus Inter Vela (Wiatr w żagle) otrzymał wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński za aktywną działalność na rzecz wspierania przedsiębiorczości w Polsce oraz promocję eksportu i polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych.