Sprawny staż

Szansa dla firm i pracowników

Już po raz trzeci Fundacja Integralia powołana przez Grupę ERGO Hestia organizuje „Sprawny staż”. To program, dzięki, któremu osoby z niepełnosprawnościami mogą znaleźć atrakcyjną pracę, a z kolei zatrudniające je przedsiębiorstwa pozyskać pracowników. Firmy zainteresowane udziałem mogą wysyłać zgłoszenia do 15 marca. Po tym terminie fundacja rozpocznie nabór stażystów.

Program "Sprawny staż" to nic innego jak trzymiesięczne, płatne staże wakacyjne dla studentów i absolwentów z niepełnosprawnościami. Fundacja Integralia stanowi rolę łącznika i pośrednika pomiędzy pracodawcą, a przyszłym pracownikiem, udzielając obydwu stronom pełnego wsparcia. Do tej pory odbyły się już dwie edycje programu, a udział w nich wzięły m.in. Accenture, Bayer, ERGO Hestia, IKEA, Siemens Healthineers, Symfonia i Twinings. Co ważne z 38 stażystów, którzy zostali wybani do staży, aż 40% kontynuowało pracę po zakończeniu programu.

Pracodawcy

Pierwszym etapem programu są zgłoszenia przedsiębiorców. Może to zrobić każda firma, która posiada statuts dużego przedsiębiorstwa, wdraża stretegię zrónoważonego rozwoju i chce organizować staże dla studentów i absolwentów z niepełnosprawnościami. Termin zgłoszeń mija 15 marca. Następnie, na podstawie zgłoszonych propozycji i ofert od firm Fundacja Integralia rozpocznie nabór stażystów. W tym roku potrwa od 25 marca do 26 maja. Warto dodać, że podczas poprzednich edycji programu, oprócz obszarów związanych z HR, prawem i finansami, rekrutacja obejmowała również m.in. stanowiska analityczne oraz te, które wymagają znajomości dwóch języków obcych.

Po etapie rekrutacyjnym i szkoleniowym, pracodawcy dokonają wyboru stażystów spośród zarekomendowanych kandydatur. Kolejnym krokiem będzie podpisanie umowy ze stażystą, wyznaczenie opiekuna i rozpoczęcie stażu w wybranym obszarze. Firmy będą mogły samodzielnie podjąć decyzję o rodzaju umowy ze stażystą oraz formie wykonywania pracy (stacjonarnie bądź zdalnie). W trakcie trwania stażu pracodawca ma ciągły dostęp do eksperckiego wsparcia i wskazówek ze strony fundacji.

Nie tylko rekrutacja

Program przynosi ogromne korzyści obydwu stronom. Osobom z niepełnosprawnościami daje szansę na atrakcyjną pracę, z kolei firmom przede wszystkim skuteczną rekrutację pracowników, co jest dużą wartością dodaną. Ale to nie wszystkie zalety programu. Kolejnym działaniem wspierającym pracodawców są specjalistyczne szkolenia dla zespołów przyjmujących stażystę. Pod okiem trenerek fundacji pracownicy uczą się nawiązywania kontaktu z osobami ze szczególnymi potrzebami, zapoznają się ze specyfiką ich funkcjonowania, otrzymują wskazówki dotyczące przystosowania stanowisk pracy oraz przełamują bariery mentalne. Celem szkoleń jest zapewnienie komfortu zarówno stażystom, jak i współpracownikom.

Dla przedsiębiorców

Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem mogą się zgłaszać w terminie do 15 marca 2024. W tym celu należy wysłać formularz zgłoszeniowy na adres fundacja@integralia.pl. Formularz (dostępny na: www.sprawnystaz.pl) zawiera oferty staży, czyli zadania, wymagania wobec kandydatów oraz korzyści ze współpracy. Uwzględnia również analizę stanowiska pracy pod kątem przystosowania dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Każda firma może zgłosić maksymalnie 3 miejsca stażowe. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających wymagania istnieje możliwość zorganizowania dodatkowych staży. Dodatkowe informacje można uzyskać podczas spotkania on line lub wysyłając pytania do koordynatorki programu pod adres: agnieszka.zborowska@integralia.pl.

Dla stażystów

Kandydaci zainteresowani udziałem w programie mogą aplikować na staże od 25 marca do 26 maja 2024 roku. Uczestnikiem może zostać każdy student lub absolwent, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności i nie ukończył 30 roku życia. Rekrutacja do „Sprawnego stażu” składa się z dwóch etapów. Pierwszy prowadzony jest przez Fundację Integralia. Drugi realizuje firma organizująca staż. Wyłonieni w tym procesie stażyści otrzymają wynagrodzenie wynoszące co najmniej 4872 zł brutto za miesiąc stażu przy wymiarze pracy równym pełnemu etatowi. Stawki godzinowe oraz inne informacje dotyczące projektu zawarte są w Regulaminie III edycji programu.