Program tegorocznego Weekendu Architektury obejmuje kilkadziesiąt wydarzeń skierowanych do miłośników współczesnej architektury. Będą wśród nich ARCHI Prelekcje i ARCHI Debaty, otwarte pokazy filmowe (ARCHI Film), spotkania z architektami, autorami filmów i fotografii (Foto Dzień), Spacery architektoniczne (ARCHI Spacery), warsztaty dla dzieci i młodzieży, a także wystawy przygotowane na styku architektury, fotografii oraz przemysłów kreatywnych. Hasło tegorocznego festiwalu to: Esencja (essence) – społeczna strona architektury, istota życia i rozwoju miast. Projektowanie architektury stanowi swoisty pomost pomiędzy sztuką i funkcją, człowiekiem i przestrzenią, potrzebami społecznymi a chłodną kalkulacją narzędzi ekonomii. Patrząc bardziej krytycznie na obecny stan miast, jak również domów, w których dzisiaj funkcjonujemy, moglibyśmy wskazać zapewne tylko niewielki ich fragment – esencję tej architektury, której wzorce chcielibyśmy przekazać przyszłym pokoleniom i utrwalić w zbiorowej świadomości. Hasło festiwalu odwołuje się także do niematerialnej tożsamości współczesnych miast oraz nowo projektowanej architektury.

Data: 31.08-3.09

Miejsce: Gdynia