Galeria Sztuki Glaza Expo Design zapraszana wystawę malarstwa Joanny Sierko-Filipowskiej - „Ogród mojego dzieciństwa”.

Joanna Sierko-Filipowska ukończyła z wyróżnieniem Wydział Grafiki ASO w Warszawie, w pracowni warsztatowej prof. Haliny Chrostowskiej oraz pracowni malarstwa prof. Jerzego Tchórzewskiego. Otrzymała stypendium twórcze przyznane przez Ministra Kultury i Sztuki. Malarstwo artystki klimatem i treścią bliższe wydaje się XIX-wiecznej sztuce symbolistów, post-romantyków, czy Art Nouveau niż sztuce naszego czasu. Jej obrazy są niezwykle poetyckie, metafizyczne, literackie. Artystka zrealizowała kilkanaście wystaw indywidualnych oraz brała udział w wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.

Data: 25.08-15.09

Miejsce: Galeria Sztuki Glaza Expo Design