Local Trends

Samorządowy Kongres Finansowy

Hasło przewodnie tegorocznej edycji Samorządowego Kongresu Finansowego to „Samorządy wobec multikryzysów i wyzwań rozwoju”. Prezydenci, wójtowie, burmistrzowie oraz skarbnicy spotkają się w kwietniu w Sopocie, aby wspólnie z przedstawicielami rządu RP, przedsiębiorcami oraz analitykami wypracować odpowiedzi na najważniejsze wyzwania. Wystąpienie inauguracyjne wygłosi Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, przewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, który przedstawi wspólne działania rządu i samorządu wobec multikryzysów i wynikających z nich wyzwań rozwoju.

Local Trends to projekt, którego celem jest wzmocnienie głosu gmin, miast, powiatów i województw w dyskusji o rozwoju społeczno-gospodarczym jednostek samorządu terytorialnego oraz kraju. Inicjatorami Local Trends są Grupa MTP i Centrum Myśli Strategicznych we współpracy z partnerami strategicznymi. Nad jakością merytoryczną wydarzeń czuwa Rada Programowa składająca się z kilkudziesięciu ekspertów – przedstawicieli administracji państwowej, samorządów, biznesu oraz nauki.

Data: 03-04.04

Miejsce: Sheraton Sopot Hotel