Wystawa prezentująca prace Marka Targońskiego to kolejna odsłona cyklu prezentacji twórczości rzeźbiarskiej trójmiejskich twórców w przestrzeniach GGM zatytułowanych „Logos-Bios”. Artysta proponując własną definicję rzeźby, buduje skomplikowane obiekty. Analiza i ocena procesów społecznych towarzyszy jego pracom od dawna. Marek Targoński konsekwentnie od początku działalności artystycznej stawia ważne pytania i dokonuje głębokiej analizy rzeczywistości, spierając się o imponderabilia. Tak jest również w przypadku obecnie prezentowanej w przestrzeni 4G ekspozycji jego prac. Artysta próbuje zbliżyć się do dramatu wojny w Ukrainie poprzez wąską perspektywę odległego obserwatora, wpisującego swoje refleksje w przestrzeń galerii, tym samym w kontekst sztuki. Na wystawie zobaczymy tytułowe Martwe Natury, których trzon stanowią zdestruowane przedmioty codziennego użytku, zakomponowane przez artystę, jako temat do namalowania czy narysowania, wprowadzając doń element paradoksu. Do uczestnictwa w projekcie artysta zaprosił studentów pierwszego i drugiego roku Wydziału Malarstwa gdańskiej ASP, a współpraca z nimi ma stanowić integralną część przedsięwzięcia.

Data: 25.11.2022 - 15.01.2023

Miejsce: 4G, ul. Szeroka 37