Sztuczna laguna, pływająca scena, „foodboat’y”, czyli łodzie serwujące jedzenie, a także duże ilości zieleni wysokiej, ogrodów deszczowych czy kwietnych łąk i zupełnie nowe obiekty - to tylko niektóre propozycje zespołu Roark Studio oraz Designbotic, który został wyróżniony w konkursie studialno-ideowym na projekt zagospodarowania głównej osi kompozycyjnej Gdyni – „Pirs Przyszłości”. To awangardowe założenie na miarę współczesności.

W konkursowym projekcie zespół postawił sobie za zadanie stworzenie modelowej wielofunkcyjnej przestrzeni miejskiej pokazującej jak można zaadresować problemy współczesności w zgodzie z historycznym dziedzictwem. 

- Aby zaistniała sensotwórcza relacja napięć nowego i zastanego należy dokonać ewaluacji istniejącej przestrzeni a następnie zrozumieć jej esencję – to co ją określa. W przypadku Skweru Kościuszki i Mola Południowego takimi elementami są: modernistyczna oś kompozycyjna, nieco zapomniane otwarcie na wodę oraz zupełnie dziś nieodczuwalna awangarda technologiczna. Postanowiliśmy uwypuklić wyżej wymienione cechy charakterystyczne i ochronić „świadków historii” w postaci obiektów historycznych oraz wprowadzić współczesne rozwiązania zgodne z założeniami Nowego Urbanizmu – mówi Jakub Bladowski, prezes Roark Studio i partner w Designbotic.

Dobrostan i zdrowie

Jednym z ważniejszych aspektów jest kompleksowe podejście do kwestii szeroko pojętego zdrowia mieszkańców, dlatego zawiera rozwiązania dotyczące: ochrony pieszych przed ruchem ulicznym, przed przemocą, czy niekorzystnymi zjawiskami jak: wiatr, deszcz, śnieg, chłód, upał, zanieczyszczenie, pyły, czy hałas. Istotne jest aby centralna przestrzeń miejska jak Skwer Kościuszki wraz z Molo Południowym funkcjonowała jak najdłużej w ciągu dnia oraz przez cały rok. W tym celu już na poziomie projektu urbanistycznego zadbano o właściwy mikroklimat. Zespół firm Roark Studio i Designbotic zaplanował szereg przegród chroniących przed wiatrem, co poparto symulacjami komputerowymi. Dodatkowo wprowadzono duże ilości nowej zieleni wysokiej, która oprócz ochrony przed wiatrem będzie źródłem cienia w upalne dni oraz ochroną przed pyłami w powietrzu. Zaprojektowano również szereg obiektów tzw. „małej retencji”, które zatrzymują wodę zwiększając wilgotność i obniżając temperaturę powietrza w dni upalne, zmniejszając zagrożenie suszą. Do projektu wprowadzono rozwiązania służące integracji i zawiązywaniu się społeczności – wspólne ogólnodostępne stoły, siedziska w formie trybun czy rekreacyjne urządzenia wodne. Koncepcję konkursową tworzono z myślą o jak największej dostępności i spełnieniu potrzeb osób z niepełnosprawnościami, dzieci, osób starszych oraz osób w kryzysie bezdomności.

- Aby projektować przestrzeń miejską odpowiadającą na współczesne wyzwania, niezbędne jest zastosowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych. W trakcie opracowania niniejszej pracy konkursowej wykonano komputerowe analizy tunelowe dot. rozwiązań ochrony przed wiatrem, symulacje zysków z energii słonecznej, zacienienia, akustyki oraz ruchu pieszych (space syntax) – mówi Kacper Radziszewski, partner w Designbotic.

W stronę wody

- Nieodzownym elementem ożywienia i uporządkowania przestrzeni pirsu jest zwrócenie się w stronę wody. Chodzi o odnowienie relacji, która paradoksalnie na Molo Południowym wydaje się być zapomniana - podkreśla Anna Czech, architekt w Roark Studio.

Na końcu pirsu zaplanowano rozbudowę o sztuczną „lagunę”. Jest to struktura zawierająca baseny z oczyszczoną wodą oraz sztuczne zatoczki dla pływaków i kajakarzy, których kształt zmienia się wraz z poziomem wody w Zatoce Gdańskiej. Liczne stopnie i poziomy przeznaczone są do wypoczynku, opalania, zabawy i integracji mieszkańców, a jednocześnie stanowią osłonę przestrzeni Forum Morskiego przed wiatrem. Od strony północnej zaplanowano pływającą scenę, która umożliwia oglądanie filmów i występów z łodzi, z nabrzeża czy z dachu nowoprojektowanego budynku. W jej pobliżu zaprojektowano również „foodboat’y” czyli łodzie serwujące jedzenie. Osobną kwestią jest retencja i wykorzystanie deszczówki w postaci zielonych dachów, ogrodów deszczowych czy urządzeń o charakterze rekreacyjnym w obrębie planowanego Placu Wodnego, którego organizację zaproponowano wokół istniejącej fontanny, która jest jednym z najbardziej charakterystycznych punktów Skweru Kościuszki. W jego obrębie znajdą się wodne urządzenia rekreacyjne i retencyjne – fontanny reagujące na ruch czy dysze pary wodnej chłodzące przechodniów w upalne dni. Zaplanowano również Las w Wodzie - zacieniony drzewami zbiornik wodny z przestrzenią spacerową.

Przestrzeń możliwości 

- Naszym projektowym marzeniem jest angażująca mieszkańców przestrzeń możliwości – stanowiąca tło dla miejskich aktywności, różnorodna, wielofunkcyjna i niedookreślona. Jest to myśl zgodna z duchem miast odpornych - proponowane rozwiązania są łatwe do transformacji w miarę nieuniknionych zmian w funkcjonowaniu miasta w  przyszłości – mówi Robert Juchnevic, architekt w Roark Studio.

Przestrzeń Skweru Kościuszki otwiera zielony plac, pod którym zaprojektowano parking podziemny umożliwiający redukcję ruchu kołowego w dalszej części pirsu. Przewidziano tu tektoniczne rozwiązania przestrzenne bogate w siedziska, leżanki i ogrody deszczowe, jednocześnie zapewniając możliwość organizacji imprez pod gołym niebem dzięki dużej otwartej przestrzeni. Wzdłuż osi pirsu zaplanowano pasy zieleni urządzonej, dodatkowo poszerzone poprzez zwężenie obecnych brukowanych ulic oraz wprowadzono szpaler zieleni wysokiej podkreślający historyczne założenie kompozycyjne. Duże ilości zieleni wysokiej, dachów zielonych, ogrodów deszczowych czy kwietnych łąk będą stanowić wsparcie dla lokalnego ekosystemu jako miejsce gniazdowania ptaków czy źródło nektaru dla owadów.

Zgodnie z duchem nurtu “re-use” zespół proponuje przekształcenie istniejących i dodanie nowych pawilonów usługowych. Proponowane nowe obiekty powinny być zero-energetyczne i z minimalnym śladem węglowym. Zespół Roark Studio zaproponował również odnowienie i zmianę funkcji istniejących obiektów, takich jak budynek Róży Wiatrów czy Akwarium Gdyńskie, w miejsce którego zaplanowano Dom Kultury. W projekcie zaproponowano również stworzenie Forum Morskiego - przestrzeń wymiany myśli, poglądów i różnorodnych aktywności.

Rozwiązania komunikacyjne

W projekcie zaplanowano maksymalne ograniczenie ruchu kołowego i wprowadzenie rozwiązań ułatwiających i promujących ruch pieszy i rowerowy. W przestrzeni pirsu proponuje się komunikację zbiorową – elektryczne busy, które byłyby darmowe. Jest to cena, jaką miasto płaciłoby za jedną z najdłuższych pieszych przestrzeni w Polsce. Komunikację projektowanej przestrzeni Skweru Kościuszki i Mola Południowego podzielono na trzy zasadnicze strefy, w ramach których dostępności dla ruchu kołowego maleje w miarę zbliżania się do końca pirsu. Pierwszą strefę stanowi Zielony Skwer, pod którym zorganizowano ogólnodostępny parking podziemny, mieszczący 500 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i 20 miejsc umożliwiających postój autokarów. Główną, czteropasmową jezdnię, która obecnie dominuje ten teren zlikwidowano jednocześnie opierając ruch kołowy na dwóch obecnie zamkniętych od strony ul. Świętojańskiej istniejących jezdniach. W tym obrębie przewiduje się przystanki elektrycznych busów i trolejbusów. Druga strefa ruchu - zlokalizowana na wysokości Placu Wodnego - oparta jest na ciągu pieszo-jezdnym zaprojektowanym jako woonerf. Ruch kołowy w tym obszarze jest sporadyczny. Trzecią strefę komunikacji stanowi Molo Południowe, które jest zasadniczo przestrzenią przeznaczoną dla pieszych i rowerzystów.