NOWE OBLICZE

 OLIWSKIEJ ROTUNDY

Halina Konopka

Budowa nowoczesnej, cylindrycznej rotundy Palmiarni w Parku Oliwskim została zakończona. Nowy dom dla 180-letniego daktylowca jest o 5 metrów wyższy od swojego poprzednika, a do jego oszklenia wykorzystano aż 420 szyb. Za projekt odpowiada pracownia RYSY Architekci.

Nowa rotunda Palmiarni w Oliwie jest już gotowa, jednak póki co można ją podziwiać jedynie z zewnątrz. Nadal trwa remont pozostałej części obiektu, w tym sąsiedniej oranżerii, przez którą prowadzi wejście do nowoczesnej, szklanej bryły.

Dotychczasową rotundę trzeba było rozebrać, ponieważ stała się zbyt ciasna dla rosnących w niej drzew – przede wszystkim dla ponad 180-letniego daktylowca, który przebił szklany dach w istniejącym budynku. Pierwsze prace rozpoczęto od przesadzenia roślin do parkowych szklarni,  natomiast inne gatunki, w tym cennego daktylowca, schowano w specjalnym tymczasowym tunelu z folii. Po zabezpieczeniu egzotycznych mieszkańców, rozpoczęła się rozbiórka.

Wysłużona rotunda miała około 19 metrów, nowa jest o 5 metrów wyższa i, co najważniejsze, nie zaskoczy jej już wielkość roślin, ponieważ przy projektowaniu szklanego budynku założono statystyczny wzrost palm. Drzewa te dorastają do 20-22 metrów. Nowa rotunda przewidziana jest na 24,1 metra, a po otwarciu ostatniego, górnego pierścienia napowietrzającego, osiąga nawet 25 metrów. To tyle, na ile pozwala miejscowy plan zagospodarowania, i zarazem o trzy metry wyżej niż mogą mieć najwyższe okazy.

Nowy budynek ma formę nowoczesnej, cylindrycznej rotundy, która w całości jest wypełniona szklaną fasadą. Warto zaznaczyć, że konstrukcja może poszczycić się automatycznym otwieraniem. Jej wysokość wynosi 24,11 m, powierzchnia zabudowy – 202,5 m2, a kubatura – 4286,42 m sześć. Co więcej, na stalowej konstrukcji zamontowano 1400 punktów podtrzymujących szyby, dzięki czemu w przypadku awarii będzie można bezproblemowo wymienić konkretne przeszklenie. W sumie do oszklenia rotundy wykorzystano 420 szyb, z których największe mają powierzchnię ok. 2,6 m2.

Oliwska palmiarnia składa się w sumie z czterech budynków: rotundy, oranżerii, budynku socjalno-technicznego i szklarni. W drugim etapie rewitalizacji przebudowany zostanie budynek oranżerii. Z uwagi na to, że oba obiekty są połączone, pełne udostępnienie szklanej rotundy możliwe będzie dopiero po zakończeniu prac w oranżerii, które planowane jest pod koniec 2021 roku. Za projekt przebudowy odpowiada pracownia RYSY Architekci.

 

Pierwsza palmiarnia w Parku Oliwskim zaczęła funkcjonować w XVIII wieku. W latach 1899-1929 w pobliżu starej oranżerii utworzone zostało alpinarium ze sporą ilością roślin pochodzących z różnych stron świata. Także w tym okresie oranżerię przebudowano w cieplarnię z niedużą palmiarnią. W 1946 na terenie parku została założona Stacja Aklimatyzacji Roślin, a w latach 1952-1956 powstał ogród botaniczny i wtedy też powstała charakterystyczna cylindryczna konstrukcja.