Kronika Prestiżowa

Kobiety i rozwój osobisty

Matylda Promień
magazyn
  nr 3 (66). 
Marzec 2016

Integracja kobiet oraz pokazanie szerokiego wachlarza wiedzy z zakresu budowania marki, autentyczności w biznesie oraz biznesowego dress codu – taki był cel Kongresu Imperium Kobiet. Kongres odbył się w Hotelu Nadmorskim, a program bogaty był w prelekcje osobistości ze świata coachingu i rozwoju osobistego.  

Ilona Adamska,  organizatorka Kongresu, właścicielka firmy ID Media

Gordon Blackler

Anna Urbańska, neurocoach, wiceprezes Instytutu Colina Rose

Gordon Blackler

Z lewej: Anna Kerth, aktorka

Klaudia Krause-Bacia

Od lewej: Paulina Próchnicka, właścicielka Instytutu Piękna Dolce Vita, Aleksandra Konert, właścicielka firmy 6plus, Karolina Jonientz, Imex Top32

KKT Studio

Ewa Hartman, trener rozwoju osobistego

Klaudia Krause-Bacia

Od lewej: Karolina Łuczyńska, właścicielka firmy Caroline’s Design, Anna Stankiewicz – Ostaszewska, właścicielka marki Anja Coraletti

KKT Studio

Izabella Grabska, właścicielka kancelarii finansowej Vivamus

Gordon Blackler

Piotr Seges, założyciel Agencji Reklamowej Seges i twórca projektu Kapitał Marki

Gordon Blackler

Dr. Zuzanna Górska, psycholog, grafolog, konsultant w biznesie i wykładowca UKSW w Warszawie, autorka GCP Method®

Gordon Blackler