Kronika Prestiżowa

Głosy a Hospicjów” w Gdańsku

Max Radke
magazyn
  nr 10 (38). 
Listopad 2013

Grzegorz Turnau i Dorota Miśkiewicz uświetnili swoim recitalem siódmą już edycję akcji „Głosy dla Hospicjów”. Wyjątkowy koncert w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku zgromadził ponadtysięczną publiczność, a dochód ze sprzedaży biletów oraz środki uzyskane z loterii fantowej i aukcji przedmiotów podarowanych przez znanych ludzi, wesprą działania Hospicjum im. ks. Dutkiewicza w Gdańsku.

Od lewej: Alicja Stolarczyk, prezes zarządu Fundacji Hospicyjnej, ks. Janusz Łuczak, członek Rady Fundacji, ks. Jędrzej Orłowski, dyrektor Hospicjum im ks. E. Dutkiewicza, Bogna Kozłowska, z-ca dyr. hospicjum, Sławomir Łoboda, prezes Rady Fundacji, Jerzy Kobyliński, członek Rady Fundacji; Krzysztof Olszewski, członek Rady Fundacji, Łukasz Stolarczyk, Via Medica

Marek Stiller

Wojewoda pomorski, Ryszard Stachurski, odznaczył Brązowym Krzyżem zasługi Krzysztofa Olszewskiego i Sławomira Łobodę

Marek Stiller

Monika Słupska

Marek Stiller

Dorota Kolak, aktorka z wolontariuszami fundacji

Marek Stiller