Kronika Prestiżowa

Otwarcie mobilnej pracowni Newton Room w Gdańsku

Magazyn
  nr 5 (149). 
Maj 2023
Uroczyste otwarcie mobilnej pracowni Newton Room w Gdańsku miało miejsce 9 maja na terenie Inkubatora STARTER oraz w siedzibie gdańskiego oddziału Boeing Poland. Dzięki tej inicjatywie uczniowie i uczennice ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa pomorskiego mieli okazję uczestniczyć w nowatorskim programie edukacyjnym z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych, który trwał do 26 maja.

Honorata Hencel, IT Business Success Leader, Europe/UK/Israel/Ukraine, Boeing, Aaron Eucker, Communications Specialist, Boeing

Krzysztof Nowosielski

Claire Jarosz, Digital Aviation Services Lead, Boeing

Krzysztof Nowosielski

Weronika Haustein, Konsul Honorowy Królestwa Norwegii w Gdyni

Krzysztof Nowosielski

Marta Gołyszny, Systems & Data Analyst, Boeing, Magda Pomarańska, Business Support Manager, Boeing

Krzysztof Nowosielski

Stian Elstad, CEO, FIRST Scandinavia

Krzysztof Nowosielski

Wojciech Maćkowski, Communications Specialist, Boeing

Krzysztof Nowosielski