Galeria Toyota  CARINA II Stypendium, Toyota i chińska nagroda
powrót do artykułu

33 lata temu dowód prestiżu i zamożności. Dziś nobilitująca z zupełnie innych powodów.