Rozwój miast „po torach”

Euro Styl S.A.

W miastach, które kierują się ideą Smart City, sprawny system transportowy jest podstawą długofalowego rozwoju aglomeracji – czynnikiem istotnie wpływającym na komfort życia mieszkańców. Patrząc na przykłady i doświadczenia dużo lepiej rozwiniętych miast zachodnioeuropejskich, wszystko zaczyna się od komunikacji publicznej, którą traktuje się priorytetowo ze względu na efektywność i ekologię. Z kolei indywidualny transport samochodowy w ścisłych centrach miast jest ograniczany (od wysokich opłat za parkowanie po opłaty za wjazd do centrum miasta). 

Zasady funkcjonowania naszego systemu transportowego muszą się naturalnie zmieniać. Powinno się budować wyraźnie hierarchiczną sieć transportu. W naszych – aglomeracji trójmiejskiej - warunkach zaczynając od pociągów SKM i PKM i zintegrowanych z nimi tramwajów (mniej efektywnych na dłuższych dystansach), dalej autobusów, w miarę możliwości na buspasach, tam gdzie transport szynowy jest nieopłacalny. Lokalizacja miejsc pracy, takich jak parki biurowe, oraz miejsc zamieszkania powinna więc zapewniać szybki dostęp do komunikacji publicznej, w tym komunikacji szynowej, jako najbardziej efektywnej – mówi dr inż. Aleksander Orłowski, ekspert w dziedzinie Smart City, Politechnika Gdańska.

Doskonałe skomunikowanie domu, osiedla czy dzielnicy wpływa bezpośrednio na komfort życia mieszkańców, takie tereny są też szczególnie atrakcyjne dla deweloperów.

Kolej zmienia perspektywę

Raport o stanie polskich miast. Transport i mobilność miejska (Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR, 2019)  wykazuje, że kolej aglomeracyjna/metropolitalna może stać się bardzo istotnym wsparciem transportu publicznego w codziennych dojazdach w ramach tzw. MOF, czyli miejskich obszarów funkcjonalnych. Budowa nowych nitek i powstawanie węzłów przesiadkowych, integrujących kolej z innymi środkami transportu publicznego, jak tramwaj, autobus/trolejbus czy rower miejski, tworzy realną alternatywę dla indywidualnego transportu samochodowego. Jest to też istotne pod kątem skomunikowania rozwijających się dzielnic czy terenów podmiejskich z powstającymi, dużymi osiedlami, których skala zaludnienia wymaga bardziej strategicznych rozwiązań komunikacyjnych. To z tego właśnie względu trwają prace nad studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym dotyczącym rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej w kierunku Gdańsk Południe. W najbliższych latach planowana jest też rozbudowa linii kolejowej o północne dzielnice Gdyni: Obłuże, Oksywie, Pogórze i Babie Doły, co będzie dodatkowym udogodnieniem dla obecnych i przyszłych mieszkańców tych terenów. W latach 2021-2027 kolej miejska ma połączyć też okolicę, w której powstaje Osiedle Beauforta, realizowane przez Euro Styl.

- Realizowana przez nas obecnie w Pogórzu koło Gdyni inwestycja, Osiedle Beauforta, to docelowo 24 kameralne budynki – ponad sześćset mieszkań. Już teraz, po oddaniu do użytku pierwszych etapów oraz wyjątkowej infrastruktury rekreacyjnej, stanowi nowoczesne osiedle, z wieloma udogodnieniami w okolicy. To kolejna nasza inwestycja w tym rejonie – pierwszą było Osiedle Morskie. Planowana w pobliżu stacja kolei miejskiej to wartość nie do przecenienia i zapowiedź poprawy komfortu życia mieszkańców całej okolicy, dlatego zamierzamy dalej intensywnie rozwijać tu naszą ofertę. Posiadany przez nas teren daje potencjał wybudowania jeszcze ponad 1000 mieszkań – mówi Ewa Nowicka, dyrektor sprzedaży w firmie Euro Styl z Grupy Dom Development.

Inną inwestycją Euro Stylu, znajdującą się w odległości zaledwie 3 minut od przystanku SKM, jest Osiedle Cis powstające w Gdyni Cisowej. W bliskiej odległości znajduje się również wyjazd na trójmiejską obwodnicę, a przystanki kilku linii autobusowych i trolejbusowych w zasięgu ręki dopełniają obrazu dobrego skomunikowania tej okolicy. Wartością Osiedla Cis jest też bezpośrednie sąsiedztwo szkoły, przedszkola i centrum sąsiedzkiego Przystań Chylońska 237 (w którym docelowa działać będzie też  przychodnia i apteka) oraz licznych sklepów, co także ogranicza potrzebę codziennych dojazdów.