Mercor stawia na Europę i Afrykę

Michał Stankiewicz

Zakład produkcyjny w Cieplewie, koło Pruszcza Gdańskiego

Mercor

Już 12 spółek, w tym 5 zakładów produkcyjnych w Polsce i Europie posiada w swoim portfolio gdańska Grupa Mercor, lider w branży zabezpieczeń pożarowych dla budownictwa. Dzięki temu grupa weszła aktywnie na rynki Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. - Stawiamy na geograficzne zróżnicowanie sprzedaży, nie chcąc uzależniać naszej działalności od sytuacji w poszczególnych krajach – mówi Krzysztof Krempeć, prezes Mercor S.A.

Najświeższą zagraniczną inwestycją grupy jest Mercor Fire Protection UK z siedzibą w Manchesterze.

- Rynek brytyjski uznajemy za obiecujący stąd rozwijamy zakres działalności tam poprzez naszą spółkę Mercor Fire Protection UK – wyjaśnia Krzysztof Krempeć, prezes Mercor S.A. - Aktywnie działamy także w krajach Beneluksu i w Skandynawii, w krajach Afryki Północnej i Ameryki Południowej za pośrednictwem Mercor Tecresa, a na Bliskim Wschodzie w takich krajach jak Katar czy Zjednoczone Emiraty Arabskie. Widzimy szansę na utrzymanie, a nawet zwiększenie udziału w rynku w sytuacji wystąpienia kryzysu, gdy bardziej konkurencyjni cenowo dostawcy zyskują na znaczeniu.

Obecnie w portfolio grupy jest już 12 spółek, które działają na 50 rynkach i zatrudniają 900 osób.

Produkcja, handel i zaawansowane technologie

Podstawową działalnością grupy jest projektowanie i produkcja zaawansowanych technologii przeciwpożarowych dla budownictwa. To przede wszystkim systemowe rozwiązania z obszarów oddymiania grawitacyjnego, wentylacji pożarowej, zabezpieczeń ochronnych konstrukcji budowlanych oraz drzwi i bram.

- Obszar działalności grupy związany jest w głównej mierze z budownictwem przemysłowym, gdzie realizujemy inwestycje takie jak magazyny, hale produkcyjne, obiekty użyteczności publicznej o dużej kubaturze oraz tunele, a takie projekty są w dobrej kondycji. Również stopień zaawansowania technicznego obiektów staje się coraz bardziej zaawansowany co wymaga większej ilości zabezpieczeń obiektu o wysokim poziomie kompleksowości – mówi Krzysztof Krempeć.

Funkcjonalnie grupa podzielona jest na spółki produkcyjne, handlowe i technologiczne. Produkcja w Polsce skupiona jest w 3 zakładach produkcyjnych: oddymiania grawitacyjnego i wentylacji w Cieplewie, płyt ogniochronnych w Płocku oraz drzwi i oddzieleń przeciwpożarowych w Opolu. Poza krajem odbywa się w hiszpańskiej spółce Mercor Tecresa, która już od 1999 roku produkuje rozwiązania do zabezpieczeń konstrukcji budowlanych, w tym flagowy produkt Tecwool F. Drugim zagranicznym producentem jest węgierska Mercor Dunamenti z 40 - letnią historią zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Spółki handlowe mają siedziby w Czechach, Słowacji, Rumunii i Wielkiej Brytanii.

Najmłodszą spółką jest MCR Tech Lab, który jako start-up, odpowiada za rozwój nowej technologii w grupie opartej m.in. o komunikację bezprzewodową, mobilne urządzenia, dostęp do aplikacji i danych w chmurze, czy też sztuczną inteligencję oraz dostarczanie nowatorskich zastosowań dla przemysłu przeciwpożarowego. - MCR tech Lab realizuje ideę Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego 4.0. Wykorzystanie tych technologii istotnie zwiększony bezpieczeństwo przeciwpożarowe, tworząc bezpieczniejsze miasta, fabryki, magazyny, czy też siedziby firm – ocenia Krzysztof Krempeć.

Czas na magazyny energii

Stosunkowo nowym kierunkiem ekspansji dla Grupy Mercor są technologie związane z energią.

- W 2021 roku zainwestowaliśmy w spółkę Elmech, która produkuje magazyny energii i posiada ponad 35 lat doświadczenia w opracowywaniu nowatorskich konstrukcji dla zasilania gwarantowanego, konwersji energii, ładowania, nadzoru i zarządzania bateriami akumulatorów oraz poprawy jakości energii – wyjaśnia prezes Mercor.

Zarówno Mercor jak i Grupa Technologiczna ASE są partnerami w akcjonariacie spółki Elmech. Grupa Technologiczna ASE zrzesza 11 spółek o różnych profilach inżynierskich. Aktywnie angażuje się w transformację energetyczną w kraju oraz na świecie, jest producentem morskich farm wiatrowych oraz najbardziej zaawansowanych technologicznie instalacji wodorowych. Teraz wspólnie z Mercorem, właśnie poprzez spółkę Elmech rozwija magazyny energii.

- Posiadamy farmę fotowoltaiczną o molcy 1mW, którą bilansujemy zapotrzebowanie na energię naszego zakładu produkcyjnego w Płocku. Planujemy kolejne 2 mW pod zapewnienie bilansowania zakładom w Cieplewie i Opolu. Wiążemy przyszłość ze zmianami na rynku wytwórców energii i tu upatrujemy szansę zarówno dla Elmech - ASE jak i dla MCR TechLab – mówi Krzysztof Krempeć. – Elmech - ASE opracowuje rozwiązania, które w istoty sposób wpływają na politykę zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Poprawa jakości energii elektrycznej, magazyny energii, fotowoltaika, kogeneracja to nowoczesne technologie, które wprowadza w celu zmniejszenia śladu węglowego i zużycia paliw kopalnych.

Kompleksowe rozwiązania generują przychody

Stały rozwój i dywersyfikacja pozwalają na sukcesywne zwiększenie przychodów. Granicę 300 mln zł przychodów grupa przekroczyła już roku bilansowym 2017/2018 osiągając 318 mln zł netto, by w kolejnych latach zwiększać je rocznie o kilkadziesiąt mln zł. Rok 2021/22 zakończył się wręcz skokowym wzrostem, bo o ponad 110 mln zł w stosunku do poprzedniego (z 386 na 496 mln zł).

- Nowe spółki nie miały wpływu na obecne wyniki rynkowe, ale przyszłość będzie należeć właśnie do nich – ocenia prezes Mercoru. - Naszą ofertę rozwijamy w kierunku, który pozwoli nam dostarczać na rynek w pełni sterowalne i zautomatyzowane systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych. Jako pierwsi na rynku wdrażamy inteligentne rozwiązania z obszaru Przemysłu 4.0 realizowane przez MCR Tech Lab. Realizuje ona działania oparte m.in. o sztuczną inteligencję, IoT oraz technologię blockchain tworząc infrastrukturę inteligentnego środowiska bezpieczeństwa dla różnego typu obiektów.

Bieżący rok to kolejny wzrost przychodów, które za 9 miesięcy bieżącego roku bilansowego (liczony od 1 kwietnia do 31 marca) osiągnęły poziom 469,3 mln zł (wzrost o 31% rok roku). Zysk netto w tym okresie wyniósł 36,8 mln zł (wzrost o 47% r.r.)

- Nasza rentowność wynika zarówno ze wzrostu skali naszej działalności operacyjnej i faktu, że coraz większą część naszej sprzedaży stanowią kompleksowe, zaawansowane rozwiązania produktowe, gdzie uzyskujemy większą marżę. Istotny jest też spadek cen niektórych surowców i materiałów. Ważne w naszym przypadku jest to, że tworzymy oferty w oparciu o bieżące ceny, czas realizacji zamówienia jest krótki dzięki czemu w minimalnym stopniu wykorzystujemy produkcję na magazyn – efektem jej jest kontrola marży. Nasz miks produktowy przemyślany jest tak, by osiągać efekt skali na większej ilości rozwiązań o niższej marży – wyjaśnia Krzysztof Krempeć.

Jeżeli chodzi o strukturę przychodów grupy – 50% pochodzi z rynku krajowego, a 50% zagranicznego.

Jak zapowiada szef Mercoru dalszy wzrost oparty będzie na zwiększaniu sprzedaży, ale i być może przejmowaniu kolejnych podmiotów.

- Zarówno w przeszłości jak i teraz rozwijamy się również przez akwizycje w związku z czym bierzemy pod uwagę taką możliwość w przyszłości – zapowiada Krzysztof Krempeć.

Krzysztof Krempeć

Mercor przed 35 lat swojej działalności zawsze notował zyski. Jest to efekt trafnej, długofalowej strategii. Myśląc o niej długoterminowo nie sposób pominąć wpływu innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw, jak i całych krajowych gospodarek. Dlatego planujemy dostarczać innowacyjne i oparte na nowych technologiach produkty, które istotnie uatrakcyjnią naszą ofertę. W strukturach grupy to głównie zadanie MCR Tech Lab. Jak widzimy choćby na przykładzie pierwszych wdrożeń, jest na rynku zapotrzebowanie na nowe urządzenia i systemy dla przemysłu przeciwpożarowego w oparciu o technologię 4.0. Zarówno w Polsce jak i spółki zależne w grupie, tj. Mercor Czechy, Mercor Słowacja, węgierska spółka Mercor Dunamenti, czy hiszpańska Mercor Tecresa są liderami w swojej branży.

Grupa Mercor S.A. dane w tysiącach złotych