Prestiż patronuje

Todd Forsgren. Postindustrialny Eden

Miejsce: NOMUS
czwartek, 11 Lipiec 2024

„Postindustrialny Eden” to wystawa fotografii amerykańskiego artysty Todda Forsgrena, który od dwudziestu lat dokumentuje małe enklawy ogrodnicze – m.in. w Stanach Zjednoczonych, Kubie, Mongolii, Japonii, Wielkiej Brytanii, Czechach, Holandii i Polsce. Ekspozycja ukazuje, w jaki sposób w oddalonych od siebie terytoriach praktykowane jest w niewielkiej skali ogrodnictwo uwarunkowane wpływem stref klimatycznych i specyfiką krajobrazu danego regionu geograficznego.

Wystawa jest jednym z wielu działań w kierunku zwiększania świadomości ekologicznej i wpływania na zbiorową odpowiedzialność za stan naszej planety. Odzwierciedla też trendy, w których samowystarczalność, dobrostan psychiczny i intymne połączenie z przyrodą stają się wartością nadrzędną w stosunku do konsumpcji. Fotografie są reakcją na przesyt wirtualnymi przestrzeniami i demokratyzacją dostępu do nowych technologii, których nadmiar prowadzi do samotności i osłabienia relacji międzyludzkich. Budowany od początku XXI wieku cykl fotografii Todda Forsgrena może być zatem postrzegany jako kompas współczesności wyznaczający kierunek, w którym należy szukać szeroko pojętej równowagi i harmonii w obliczu współczesnych zagrożeń.

Miejsce: NOMUS
Data: 5.07–29.12.2024