Prestiż patronuje

"Biografie pod lupą"

Miejsce: Teatr Gdynia Główna
(godz. 18:00) czwartek, 23 Czerwiec 2022
Zapraszamy na kolejne spotkanie biorące na warsztat biografistykę. "Biografie pod lupą" to pomysł na trzy spotkania dyskusyjne w odstępie miesiąca. Tym razem tematem spotkania będą powieści (auto) biograficzne. Do tego podgatunku można by zaliczyć wiele biografii lub – zwłaszcza – autobiografii, lecz nieliczni się do tego przyznają. Powieść autobiograficzna istnieje od dawna, tyle że niebywała tak nazywaną. Powieść autobiograficzna pisana jest na ogół w pierwszej osobie, zawiera w dowolnej ilości fakty i fikcję. Najnowszy przykład powieści autobiograficznej, w której autor zdejmuje przyłbicę i umieszcza tę nazwę w podtytule jest „Opowieść wtajemniczonego, czyli jak pisać” głośnego brytyjskiego pisarza Martina Amisa. Pomysłodawczynią i prowadzącą spotkanie jest: - Renata Gorczyńska pisarka, tłumaczka, krytyczka literacka, przyjaciółka i osobista asystentka Czesława Miłosza. Autorka rozmów z noblistą oraz opracowań poświęconych jego twórczości. Autorka wielu przekładów, wśród których wyróżnić można tłumaczenia poezji Czesława Miłosza i Adama Zagajewskiego na język angielski czy Roberta Hassa na język polski. Kolejnymi gośćmi będą: - dr hab. Dariusz Filar - polski ekonomista, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki, pisarz, członek Rady Polityki Pieniężnej w latach 2004–2010. Działalność pisarską rozpoczął w 1968, pisząc recenzje i krótkie formy prozatorskie dla „Radaru”. W latach 1970–1975 był współpracownikiem krakowskiego dwutygodnika „Student”, gdzie pełnił rolę publicysty i korespondenta zagranicznego. W 1976 opublikował swój pierwszy zbiór opowiadań pt. Czaszka. Jego pierwsza powieść zatytułowana Pies wyścigowy ukazała się w 1985. Najnowsza książka "Szklanki żydowskiej krwi” Wyd. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. - Marek Zagańczyk- polski pisarz, eseista, wydawca. Absolwent Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie; gdzie w 1989 obronił pracę magisterską Tymon Terlecki – eseista teatralny pod kierunkiem prof. Zbigniewa Raszewskiego. W latach 1989–1990 dziennikarz działu kultury dziennika „Obserwator”. Od 1989 do 1991 członek redakcji miesięcznika „Teatr”. W latach 1989–2016 wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie, 1991–2008 sekretarz redakcji, a od września 2008 do grudnia 2018 zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Zeszyty Literackie”. Redaktor serii „Podróże” (Zeszyty Literackie). W 2020 roku wraz z Anną Arno i Mikołajem Nowakiem-Rogozińskim założył Wydawnictwo Próby. Jest kuratorem archiwum i spuścizny Pawła Hertza. - Tomasz Kopoczyński- praktykę adwokacką rozpoczął w 1987 roku. Ma rozległe doświadczenie jako pełnomocnik i obrońca w procesach przed sądami gospodarczymi oraz w procesach karnych. Jest znawcą prawa prasowego i autorskiego, wykładowcą na UG. Organizuje spotkania i wykłady poświęcone zagadnieniom społecznym, kulturalnym, politycznym i religijnym. W trosce o wszechstronny rozwój pracowników kancelarii: aplikantów, absolwentów prawa i studentów, regularnie organizuje spotkania z wybitnymi znawcami historii, ekonomii, socjologii i kultury. Mecenas sztuki wspierający młodych twórców, pisarzy i naukowców. Patronuje wielu wydarzeniom kulturalnym i naukowym wspierając m. in. Teatr „Atelier” w Sopocie, Gdański Areopag, konkursy i festiwale muzyczne, a także wydarzenia istotne dla naukowych środowisk prawniczych skupionych wokół Wydziałów Prawa i Administracji uczelni wyższych całego kraju