Samodzielne samorządy w nowej rzeczywistości

Prestiż
czwartek, Marzec 7, 2024 - 12:02

Jak zmiany polityczno-gospodarcze wpłyną na samodzielność finansową jednostek samorządu terytorialnego? Jak będzie wyglądała oczekiwana reforma finansów samorządowych? Okazją do nakreślenia scenariuszy koniecznych zmian jest Local Trends – Samorządowy Kongres Finansowy w Sopocie, który odbędzie się w dniach 13-14 maja 2024.

Wybory samorządowe, które odbędą się 7 kwietnia mają być nowym otwarciem dla rozmów o przyszłości Polski lokalnej. Samodzielność i stabilność finansowa są niezbędne dla planowania inwestycji i transformacji, której oczekują mieszkańcy. 

- W maju odbędzie się czwarta edycja Samorządowego Kongresu Finansowego. W tym roku, z uwagi na powyborczy termin – edycja wyjątkowa. Sopocki kongres będzie okazją do wspólnego wypracowania rekomendacji na czas nowej kadencji władz lokalnych.  Budowanie planów i strategii trzeba rozpocząć od merytorycznej rozmowy o budżetach i finansach, dlatego już dziś zapraszamy do udziału przedstawicieli władz lokalnych, a także skarbników, urzędników i przedstawicieli spółek komunalnych. W maju oprócz planowanych rekomendacji przedstawimy również ekspertyzę "Mapa wyzwań dla samorządów wynikająca z regulacji, relacji rząd-samorząd oraz głównych trendów rozwoju w perspektywie najbliższych lat" – podkreśla Maciej H. Grabowski, dyrektor programowy Local Trends, prezes Centrum Myśli Strategicznych, współorganizatora wydarzenia.

Program Samorządowego Kongresu Finansowego obejmie najistotniejsze obszary dla rozwoju polskich miast, gmin i miasteczek. Ścieżki tematyczne Local Trends:

  • Budżety lokalne wobec wyzwań i regulacji 
  • Rozwój i inwestycje w otoczeniu prawno-ekonomicznym
  • Polityka rozwojowa JST w kontekście funduszy europejskich oraz alternatywnych źródeł finansowania inwestycji 
  • Finansowanie i zarządzanie infrastrukturą techniczną, gospodarka komunalna
  • Transformacja cyfrowa, smart-city, cyberbezpieczeństwo
  • Zielona transformacja, adaptacja miast do zmian klimatu 
  • Równowaga społeczna i wyzwania polskich wsi i miasteczek 

Kongres realizowany jest pod hasłem „Samodzielne samorządy w nowej rzeczywistości”. Ważne miejsce w programie zajmą dyskusje na temat współpracy międzysektorowej na linii samorząd – rząd – biznes – nauka. Poza bogatym programem debat odbędą się także prezentacje udanych projektów w ramach Sceny Dobrych Praktyk. 

Rejestracja na wydarzenie dostępna jest pod linkiem: https://localtrends.pl/warunki-udzialu-w-skf/   

Local Trends – Samorządowy Kongres Finansowy 

13-14 maja 2024, Sheraton Sopot Hotel

________________________________

Local Trends to projekt, którego celem jest wzmocnienie głosu gmin, miast, powiatów i województw w dyskusji o rozwoju społeczno-gospodarczym jednostek samorządu terytorialnego oraz kraju. Inicjatorami Local Trends są Centrum Myśli Strategicznych i Grupa MTP we współpracy z partnerami samorządowymi. Nad jakością merytoryczną wydarzeń czuwa Rada Programowa składająca się z kilku