Za nami III edycja Samorządowego Kongresu Finansowego

Joanna Bieńkowska
wtorek, Kwiecień 25, 2023 - 15:03

W dniach 3-4 kwietnia w Sopocie spotkanie się przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy oraz reprezentanci organizacji zrzeszających prezydentów, burmistrzów i wójtów.

W dniach 3-4 kwietnia w Sopocie spotkanie się przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy oraz reprezentanci organizacji zrzeszających prezydentów, burmistrzów i wójtów.

Kluczowe zagadnienia poruszone podczas wydarzenia to:

  • Potrzeba reformy finansów w samorządzie terytorialnym
  • Polityka rozwojowa JST w kontekście funduszy europejskich oraz alternatywnych źródeł finansowania inwestycji
  • Transformacja energetyczna

Nie zabrakło także dyskusji na temat roli polskich samorządów w odbudowie Ukrainy. W dyskusji wziął udział Oleksandr Plodystyi, Konsul Ukrainy. Naszą wielką rolą jako samorządowców jest pokazać samorządom w Ukrainie, jak korzystać z funduszy publicznych – mówił podczas otwarcia wydarzenia Jacek Karnowski, prezydent Miasta Sopotu.

Dyskusje ponad podziałami

Local Trends już na stałe wpisało się w polską przestrzeń ważnych konferencji poświęconych samorządności terytorialnej – podkreślił Krzysztof Iwaniuk,  przewodniczący zarządu Związku Gmin Wiejskich RP. Samorządowy Kongres Finansowy 2023 to bardzo ważna inicjatywa, pozwalająca na spotkanie się ludzi pracujących w różnych strukturach administracji publicznej oraz szeregu firm i instytucji współpracujących. To miejsce wymiany poglądów, sposobów rozwiazywania wspólnych problemów.

Uczestnicy zgodnie podkreślali, że potrzebna jest poprawa relacji na linii rząd-samorząd w imię poprawy jakości życia Polaków.

Innowacje i zrównoważony rozwój

Finansowanie zielonej i cyfrowej transformacji to wyzwanie, z którym przez najbliższe lata będą mierzyć się włodarze miast i wsi. Trudno wyobrazić sobie tę drogę bez współpracy samorządu z biznesem. Local Trends jest dziś bardzo ważnym miejscem spotkań i nawiązywania relacji między JST a firmami – dostarczycielami technologii i usług.

Trudno jednak wyobrazić sobie tę współpracę bez odpowiedniego finansowania. Podczas kongresu zaprezentowany Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. To ten program spowodował, że właściwie można było wykonać dwukrotnie więcej inwestycji publicznych.– podkreśliła Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Podczas wydarzenia zaprezentowany został także raport Indeks Samorządności 2023 opracowany przez ekspertów Forum Idei Fundacji Batorego. „To pierwsza próba kompleksowego uchwycenia zmian siły samorządu lokalnego oraz relacji rząd-samorząd na przestrzeni ostatnich lat (2014-2021). Indeks ilustruje alarmujący proces recentralizacji dotykający różne obszary polskiej samorządności. Kolejne edycje Indeksu Samorządności umożliwią systematyczną ocenę sfery życia o kluczowym znaczeniu dla jakości życia mieszkańców i mieszkanek Polski oraz dla kondycji polskiej demokracji.” (źródło: https://www.batory.org.pl/publikacja/indeks-samorzadnosci-1/)

Przed nami kolejne wydarzenie realizowane w ramach Local Trends – Europejskie Forum Samorządowe, które odbędzie się w dniach 16-17 października na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Zapraszamy w imieniu organizatorów: Grupy MTP i Centrum Myśli Strategicznych.