3CITY TENNIS CUP 2022

Joanna Bieńkowska
wtorek, Sierpień 30, 2022 - 15:37

REGULAMIN UCZESTNICTWA 3CITY TENNIS CUP 2022

 

Organizator: 

MS Group Sp. Z.o.o z siedzibą ul. Grunwaldzka 56 lok.202, 80-241 Gdańsk, wpisana w Sądzie Rejonowym - Północ w Gdańsku, VII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, Rejestr Przedsiębiorców pod nr KRS 0000393839 NIP: 957 105 9132 

 

Cel imprezy: 

Promocja aktywnego spędzania czasu wolnego, promocja kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Trójmiasta i odwiedzających turystów. 

 

Termin i Miejsce: 

Turniej odbędzie się w dniach 10 - 11 września 2022r. na kortach Klubu Tenisowego Arka Gdynia Juliana Ejsmonda 3, 81-409 Gdynia.

 

Kategorie wiekowe:    

Open i +45, w grze pojedynczej pań i panów i podwójnej Open pań i panów. Rozgrywki odbywać się będą w systemie pucharowym (w przypadku mniejszej liczby zgłoszeń organizator dopuszcza rozgrywki w grupach).

Turniej przeznaczony jest dla amatorów. Wobec byłych zawodników warunkiem uczestnictwa jest 8 letnia karencja od ostatniej klasyfikacji na liście zawodników PZT. Nie mogą też mieć na swoim koncie rozgrywek w karierze na poziomie seniora. 

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia przyjmowane są do 5 września 2022 r. 

Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest przesłanie na adres mailowy szczukowski@emsgroup.pl

a) danych osobowych + (telefon i mail) 

b) kategorii gry (pojedyncza OPEN, +45, podwójna OPEN) 

gra

kategoria

imię

      nazwisko

pojedyncza

OPEN PAŃ

 

 

OPEN PANÓW

 

 

plus 45 PAŃ

 

 

plus 45 PANÓW

 

 

podwójna

OPEN PAŃ

 

 

OPEN PANÓW

 

 

 

c) imię i nazwisko pary deblowej (w przypadku zgłoszenia się w grze podwójnej). 

O uczestnictwie w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń. Za zgłoszenie kompletne uznajemy przesłanie wymaganych danych oraz dokonanie tzw. wpisowego na nr konta Organizatora – 

 

Wpisowe:

MS Group: BNP Paribas 58 1600 1462 1086 6932 0000 0001

Wysokość wpisowego – 150 zł. Z dopiskiem w tytule nazwisk uczestników. 

 

Postanowienia końcowe:

Każdy uczestnik może wziąć zarówno udział w grze pojedynczej i podwójnej, przy czym, by wziąć udział w grze podwójnej należy zgłosić parę deblową. Zgłoszona para deblowa również musi dokonać opłaty za udział w turnieju. Zawodnik, który gra zarówno w grze pojedynczej i podwójnej ponosi koszty wpisowego za obie kategorie. 

Każdy uczestnik może wybrać tylko jedną kategorię wiekową Każdy uczestnik oprócz udziału w turnieju otrzymuje zaproszenie na PLAYERS PARTY wraz z osoba towarzyszącą, które odbędzie się na kortach po pierwszym dniu rozgrywek tzn.  10 września 2022 r. 

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznego wyboru kategorii wiekowych (względnie łączenia) jak i systemu i sposobu rozgrywek po zamknięciu listy startowej – w zależności od liczby zgłoszeń, jak również prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 

Uczestnicy turnieju ubezpieczają̨ się na własny koszt. - Przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych turniej może zostać́ odwołany. W przypadku przeniesienia turnieju na halę zawodnicy muszą posiadać czyste obuwie na płaskiej podeszwie. 

We wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek decyduje sędzia lub organizator zawodów, w sprawach spornych ostatecznie decyduje sędzia zawodów. 

 

SĘDZIA: Tomasz Krużycki 

DYREKTOR TURNIEJU: Marcin Szczukowski