NAWROCKI CLINIC
IMPLANT I KORONA W JEDEN DZIEŃ! TO JUŻ NAPRAWDĘ MOŻLIWE

Różnica między porażką i sukcesem to robienie czegoś prawie dobrze i robienie czegoś idealnie dobrze - słowa te zostały wypowiedziane przez amerykańskiego impresjonistę Edwarda Simmonsa, żyjącego na przełomie XIX i XX wieku. Możemy je odnieść do wielu dziedzin naszego codziennego życia, zarówno zawodowego, jak i prywatnego. Bardzo dobrze wpisują się one również w naszą pracę - lekarzy stomatologów i implantologów.

Kluczem do sukcesu w każdym leczeniu implanto-protetycznym jest prawidłowe zaplanowanie zabiegu, zarówno pod kątem chirurgicznym, jak również, a może przede wszystkim, protetycznym. Musimy wiedzieć co chcemy osiągnąć, jakie są nasze możliwości, warunki u pacjenta, jak będzie wyglądać ostateczne uzupełnienie. Musimy umieć zwizualizować nasz plan leczenia pacjentowi, tak aby jeszcze przed jego podjęciem, pacjent wiedział na co się decyduje.

Dzięki temu możemy przedyskutować korzyści wynikające z danego rozwiązania, wytłumaczyć czemu np. most przykręcony na stałe w jamie ustnej do implantów będzie lepszym i bardziej komfortowym rozwiązaniem niż proteza ruchoma - praca wyjmowana. W przypadku występowania braków zębowych, najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie implantów – wszczepów tytanowych, na których wykonana jest odbudowa protetyczna. Może to być pojedyncza korona, most odbudowujący większe braki zębowe lub całkowite bezzębie.

Jeszcze niedawno pacjent po wszczepieniu implantów, musiał czekać od 3 do 6 miesięcy na odbudowę protetyczną, tak aby implant mógł ulec integracji z kością. Powodowało to oczywiście dyskomfort oraz wymagało różnego rodzaju uzupełnień tymczasowych, często ruchomych, wykonywanych ze względów estetycznych. W każdej dziedzinie medycyny widoczny jest bardzo szybki rozwój, również jest to niesłychanie odczuwalne w stomatologii.

Obecnie, stosując techniki cyfrowe, możemy oddać estetyczne uzupełnienie tymczasowe połączone z implantami, już w dniu zabiegu. Dzięki rozwojowi technologii cyfrowych wszczepianie implantów i natychmiastowa odbudowa nigdy jeszcze nie była tak szybka, komfortowa i dostępna dla pacjentów. Zawdzięczamy to tak zwanej nawigacji komputerowej. 

W naszej klinice wykorzystuję program SIMPLANT, dzięki któremu mogę zaplanować idealną w danych warunkach pozycję implantu (ryc. 2, 4). Dzięki skanowaniu wewnątrzustnemu (ryc. 1), przy pomocy specjalnych skanerów optycznych, obraz całej jamy ustnej jest przeniesiony do komputera - możemy zaplanować odbudowę protetyczną.

Na podstawie tych wszystkich danych, w Belgii drukowany jest szablon chirurgiczny pozwalający nam wszczepić implanty w jednej, zaplanowanej wcześniej pozycji. Na tym etapie nasz technik dentystyczny projektuje i wykonuje odbudowę protetyczną na podstawie otrzymanych plików cyfrowych.

Dzięki tym procedurom, w dniu zabiegu, po ekstrakcji zęba (np. z powodu jego pęknięcia), wykonuję natychmiastową implantację oraz oddaję koronę estetyczną tymczasową (na okres integracji implantu z kością). Korona ta zostaje wymieniona po 3-4 miesiącach na koronę ostateczną (ryc. 3). Pacjent przez cały czas ma pełne uzębienie, a jest to szczególnie ważne w strefie estetycznej.

Podobna procedura jest u pacjentów bezzębnych, u których wykonuje się tzw. Immediate Smile - natychmiastową odbudowę braków zębowych. Dzięki wcześniejszemu planowaniu, pacjent wychodzi po zabiegu bez ruchomej protezy, a z funkcjonalnymi, przymocowanymi do implantów mostami.

To czego pacjenci oczekują w chwili obecnej to nowoczesne rozwiązania, spełniające najwyższe wymogi estetyczne i dające maksymalny komfort użytkowania, a dzięki stosowanym technikom cyfrowym i najnowszym dostępnym urządzeniom jesteśmy w stanie temu sprostać.

 www.nawrockiclinic.com

FUNKCJE SYSTEMU SIMPLANT

Analiza jakości tkanki kostnej - informacje te wpływają na dokładność planu leczenia oraz mogą pomóc w przygotowaniu zabiegu implantacji natychmiastowej.

Definiowanie miejsc kolizyjnych - program SimPlant wykrywa kolizje pomiędzy implantami, pomiędzy implantem a nerwem zębodołowym lub pomiędzy odbudowywanymi przestrzeniami. 

Wirtualne zęby - wizualizacja estetycznej odbudowy protetycznej 

Interaktywne obrazy 3D - Simplant pokazuje dokładną anatomię pacjenta w postaci interaktywnego planu leczenia włącznie z wizualizacją 3D

Natychmiastowy uśmiech - jeszcze przed zabiegiem technik dentystyczny może wykonać pracę protetyczną bazując na danych z programu SurgiGuide i modelu szczęki lub żuchwy pacjenta. Dzięki temu pacjent opuszcza klinikę z nowym uśmiechem bezpośrednio po zabiegu.

SIMPLANT W PIGUŁCE

Na System SIMPLANT składa się oprogramowanie SimPlant oraz szablony chirurgiczne SurgiGuide. Dzięki programowi SimPlant chirurg może dokładnie przygotować zabieg chirurgiczny. Opracowywany jest plan idealnego umiejscowienia implantów, zarówno w postaci obrazu dwuwymiarowego (2D), jak i trójwymiarowego (3D), biorąc pod uwagę aspekty kliniczne oraz estetyczne. Wizualizacja planu jest prostym środkiem służącym poprawie komunikacji między różnymi lekarzami/specjalistami, a także sposobem przedstawienia umiejscowienia implantów podczas zabiegu.

Szablony SurgiGuide to indywidualnie wykonane wzorniki chirurgiczne. Jest to precyzyjny system, który podczas zabiegu wiernie odwzoruje pozycję implantu zaplanowaną wcześniej z pomocą programu SimPlant. Szablony te chronią chirurga przed niemiłymi niespodziankami w czasie zabiegu, a pacjentów przed rozczarowaniem po operacji!

Zalety leczenia z wykorzystaniem systemu SIMPLANT

- Lepsze przygotowanie do zabiegu zarówno lekarza, jak i pacjenta

- Większa pewność lekarza i większe bezpieczeństwo dla pacjenta

- optymalne wszczepienie implantów

- Skrócenie czasu zabiegu

- Przewidywalność kosztów leczenia