JAK STARAĆ SIĘ O ODSZKODOWANIE GDY UBEZPIECZYCIEL STOSUJE NIEUCZIWE PRAKTYKI?

Przede wszystkim egzekwując swoje prawa, dzięki pomocy profesjonalistów. Znajomość rynku oraz skutecznych technik negocjacyjnych, połączonych z wiedzą i doświadczeniem jest gwarancją na uzyskanie satysfakcjonującego odszkodowania, tłumaczy Joanna Zdrojewska, Prezes Zarządu Kancelarii Odszkodowawczej Unicover w Gdyni.

Z jakimi szkodami najczęściej się Państwo spotykają?

Około 70 procent prowadzonych przez Kancelarię spraw dotyczy szkód komunikacyjnych osobowych, w których osoba poszkodowana w wypadku doznaje uszczerbku na zdrowiu.  Pozostałe sprawy to szkody majątkowe, wypadki przy pracy, błędy medyczne, wypadki w rolnictwie.

Jak długo musimy czekać na wypłatę odszkodowania?

Zasadą jest, że zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. Przepisy prawa przewidują również sytuacje wyjątkowe wskazując, iż w przypadku gdyby wyjaśnienie w terminie 30-dniowym okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jeśli nie zgadzamy się z treścią decyzji Ubezpieczyciela możemy skierować sprawę do sądu.

Jakie są najczęstsze decyzje Ubezpieczycieli?

Towarzystwa Ubezpieczeniowe nie zawsze wypłacają tyle, ile potrzeba na pokrycie strat. Osiągane przez nas odszkodowania są kilkukrotnie wyższe od tego, co chcą wypłacić Ubezpieczyciele. Towarzystwa Ubezpieczeniowe bazują na niewiedzy poszkodowanych i przyznają niskie świadczenia odszkodowawcze.

Skąd tak duże dysproporcje w wypłatach? Ubezpieczyciele nas oszukują?  

Nie stawiałabym takiej tezy. Jest to  raczej związane z brakiem odpowiednich regulacji prawnych dotyczących wypłat. Szkodę rzeczową jest o wiele łatwiej wycenić. Znacznie trudniej wycenić życie i zdrowie. Wysokość świadczenia jest ściśle uzależniona od trwałych następstw wypadku i ma na celu złagodzenie wszystkich cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego.

Ile kosztuje pomoc kancelarii?

Pracujemy wyłącznie w systemie prowizyjnym. Nasze wynagrodzenie jest prowizją od wypłacanych poszkodowanemu kwot, a płatność następuje dopiero po przyznaniu odszkodowania przez zakład ubezpieczeń. Każdy przypadek jest inny, dlatego jesteśmy elastyczni. Każda sprawa podlega gruntownej analizie. Średni zarobek prowizyjny to około 20 procent z zasądzonej lub wynegocjowanej kwoty. Przedstawiamy z góry wysokość naszego wynagrodzenia w trakcie spotkania z klientem.

To skąd takie przeświadczenie społeczeństwa, że i tak nie wygram?

To stereotypy, które się powoli zmieniają. Na szczęście świadomość ludzi jest coraz większa i coś co kiedyś wydawało się nierealne, dziś jest codziennością. Nie bójmy się wysokich roszczeń. W Stanach Zjednoczonych zwykli ludzie wygrywają z ogromnymi koncernami. Kwoty uzyskiwanych odszkodowań na drodze sądowej w Polsce są znacząco wyższe niż w latach poprzednich, a pamiętajmy, że możemy starać się o odszkodowania niemalże za każdą wyrządzoną nam szkodę.

Kancelaria Odszkodowawcza Unicover

Gdynia, Plac Kaszubski 8/204

tel: 666 115 888

www.unicover.pl