Jak optymalnie zarządzać rezerwami finansowymi? Jak je bezpiecznie i z zyskiem inwestować? Jak budować kapitał w ujęciu długiterminowym? O tym rozmawiamy z Kariną Karasiewicz, Senior Private Banker Noble Bank. 

Czym powinniśmy się kierować chcąc długoterminowo inwestować nasze rezerwy finansowe?

Przede wszystkim zaufaniem do banku i bankiera. Noble Bank to wyróżnik najwyższej jakości obsługi klienta. Jednym z rozwiązań które oferujemy naszym klientom to plan inwestycyjny budowania majątku w czasie. Jego założeniem jest to, że klient w okresie 10 lat lub dłużej buduje kapitał z corocznych rezerw finansowych. 

Co się dzieje z tymi rezerwami?

Te pieniądze są oczywiście inwestowane. Ja oraz zespół moich bankierów jesteśmy do dyspozycji klientów, dzięki czemu na bieżąco wiedzą co się dzieje z inwestowanymi pieniędzmi. Zależy nam aby byli w pełni świadomi w co inwestują i na czym zarabiają, a jeśli na rynkach mają miejsce niepokojące wydarzenia, to jesteśmy w stanie szybko dostarczyć klientowi aktualnych informacji i analiz rynkowych przygotowanych przez specjalistów z własnego TFI, tak by mógł podjąć odpowiednie decyzje. To stabilne inwestowanie, jeżeli portfel ma charakter konserwatywny. Ten sposób inwestycji w długim horyzoncie czasu może pozwolić zbudować spory kapitał.

Wszystko oczywiście zależy od obranej strategii inwestycyjnej?

Oczywiście. Nasi bankierzy przekazują klientom przygotowane przez upoważnione osoby rekomendacje w zależności od preferencji inwestycyjnych, informujemy klienta o potencjalnych zagrożeniach, ale decyzja należy do klienta. Jest dla nas niezwykle istotne aby każdy klient był świadomy długoterminowego charakteru inwestycji oraz sposobu jej funkcjonowania. Portfel inwestycyjny może zakładać różną potencjalną stopę zwrotu, co związane będzie z różnym poziomem ryzyka. Zależy nam, aby był zgodny z oczekiwaniami klientów.

Do każdej strategii dobierane są konkretne instrumenty inwestycyjne. W co zatem inwestuje Noble Bank w kontekście tego długotrwałego budowania majątku?

To są głównie fundusze inwestycyjne, od tych najbardziej podstawowych funduszy pieniężnych o najniższym stopniu ryzyka, po fundusze akcyjne, które mają stopień ryzyka wyższy. Jesteśmy do dyspozycji aby przeanalizować z klientem wybrane fundusze, wytłumaczyć czym się charakteryzują, w co przede wszystkim inwestują, jaki jest koszt, jak fundusz zarabia, na czym klient może stracić. 

Co się kryje pod pojęciem optymalnego portfela inwestycyjnego?

Optymalny portfel inwestycyjny w praktyce oznacza dostosowany bezpośrednio do potrzeb klienta, a także do jego komfortu, bo przecież poziom postrzegania ryzyka dla każdego jest indywidualny. Ważne, aby klient miał poczucie tego, że nie musi co chwilę zaglądać do swoich pieniędzy, bo wie w jaki sposób zostały zainwestowane. Optymalny to taki portfel i taka strategia, która powoduje u klienta spokojny sen. Ten spokojny sen wynika z tego, że zgodnie z indywidualnymi ustaleniami cyklicznie przedstawiamy wyniki inwestycji. 

Inwestujemy, pomnażamy pieniądze, budujemy majątek. Pytanie, jak ten majątek zabezpieczyć?

Każdy plan inwestycyjnyma konstrukcję prawną polisy ubezpieczeniowej, która w razie śmierci klienta jest gwarancją zabezpieczenia sukcesji tego majątku do konretnie wskazanych przez klienta osób z pominięciem postępowania spadkowego. Daje to spokój rodzinie, bliskim lub też partnerom biznesowym. Środki te nie są objęte podatkiem Belki, są w dużej mierze wolne od zajęć komorniczych.

Ta polisa to jeden z wielu elementów całego procesu sukcesji. To temat ważny, ale traktowany jeszcze w Polsce z pewną dozą nieśmiałości. 

Zgadza się. Polacy o śmierci nie mówią, jest to temat trudny, wręcz temat tabu. Z naszego doświadczenia wynika, że wielu bardzo zamożnych klientów nie ma świadomości jak poważne ryzyko wiąże się np. z brakiem testamentu lub jego niewłaściwym spisaniem. Brak zabezpieczenia prawnego może narazić najbliższych nawet na pozostanie beż środków do życia – np. w przypadku długiego postępowania spadkowego, pojawienia się dodatkowych osób roszczących prawa do majątku, konfliktów pomiędzy spadkobiercami. Jeśli kwestie te nie zostaną uregulowane odpowiednio wcześniej, środki mogą bardzo długo pozostać poza zasięgiem małżonka, czy dzieci zmarłego. Współpracujemy z Kancelarią Domański Zakrzewski Palinka, która przygotowuje dla naszych klientów indywidualne rozwiązania pozwalające uregulować powyższe kwestie zwiększając bezpieczeństwo posiadanego majątku.