Inwestycje w gminie Kosakowo

Z Dębogórza do Suchego Dworu

 

Nowa droga połączy miejscowości Dębogórze i Suchy Dwór w gminie Kosakowo. Jej budowa ma ruszyć na początku 2022 roku, a zakończyć kilkanaście miesięcy później. Koszt tej jednej z najważniejszych gminnych inwestycji wyniesie ponad 20 mln zł.

Wykonawcą nowej drogi została firma Kruszywo Sp. z o.o. Umowę na jej budowę 7 grudnia 2021 r. podpisał Marcin Majek, wójt gminy Kosakowo.

- To jedna z najważniejszych inwestycji w gminie Kosakowo – podkreśla Marcin Majek. - Wartość całego kontraktu opiewa na kwotę ponad 20 mln zł, z czego 9 mln zł pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na lata 2019 – 2021. Całą inwestycję wsparło również starostwo powiatowe w Pucku w kwocie 2,39 mln zł. Głównym wykonawcą jest firma Kruszywo Spółka z o.o., która do tej pory z powodzeniem zrealizowała wiele inwestycji drogowych w naszej gminie. Wierzę, że i tą również z sukcesem zrealizuje. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nową drogą pojedziemy z początkiem 2023 roku – zapowiada wójt.

1880 metrów nowoczesnej infrastruktury

Początek inwestycji sięga 2017 r., kiedy Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego przekazał drogę w zasób dróg gminnych. 

- Rozpoczęliśmy wtedy proces jej projektowania, a następnie szukaliśmy finansowania inwestycji. W bieżącym roku przyszła bardzo dobra informacja z Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku o jej dofinansowaniu – opisuje Marcin Majek.

Projekt obejmuje budowę połączenia drogowego z Dębogórza do Suchego Dworu w ciągu ul. Gronowej, Chmielnej i Paska na odcinku 1880 m. W ramach inwestycji powstanie m.in. skrzyżowanie w kształcie ronda z ulicą Pomorską i Lnianą w miejscowości Dębogórze, kolejne rondo z ulicami Reja, Szkolną i Sowią w miejscowości Suchy Dwór oraz zatoki autobusowe w obrębie tych skrzyżowań.

Szerokość drogi wyniesie 6m. Wzdłuż niej powstanie chodnik o szerokości od 2 do 2,5 m, a także 3,5-metrowa ścieżka rowerowa. Projekt przewiduje odprowadzenie wód deszczowych do istniejących zbiorników retencyjnych w Suchym Dworze oraz w Dębogórzu. Elementem inwestycji jest też nowe oświetlenie wszystkich projektowanych dróg, doświetlenie przejść dla pieszych w głównych ciągach komunikacyjnych, budowa kanalizacji technologicznej wraz ze studniami oraz przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej znajdującej się w kolizji z projektowanymi układami drogowymi. Przebudowana zostanie też istniejąca sieć gazowa niskiego i średniego ciśnienia. Trasa sieci zostanie tak zmieniona, by nie przebiegała pod nową jezdnią i krawężnikiem, a także, by nie kolidowała z nową infrastrukturą drogową. W ramach budowy opracowano również projekt przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i sieci wodociągowej. 

30 mln na inwestycje

Wykonawca na teren budowy wejdzie 10 stycznia 2022 roku. Wówczas rozpoczną się roboty przygotowawcze, wycinka drzew, prace rozbiórkowe, ziemne, wykonanie nasypów przygotowanie do wykonania różnego rodzaju instalacji. Prace te będą trwały około pół roku, następnie rozpoczną się przygotowania do wykonania ciągu pieszego i rowerowego. 

- Przewidujemy kilka tymczasowych organizacji ruchu, o których na bieżąco mieszkańcy gminy będą informowani – mówi Jacek Wicki, Prezes Zarządu Kruszywa Sp. z o.o. – Apeluję do wszystkich mieszkańców gminy Kosakowo i okolicznych miejscowości o wyrozumiałość, a za utrudnienia i niedogodności wynikające z budowy przepraszamy. Termin realizacji inwestycji jest niezagrożony, z początkiem 2023 r. prace powinny być zakończone.

Nowo zaprojektowany ciąg komunikacyjny odciąży główne arterie przy ulicach Żeromskiego i Derdowskiego.

- Ta inwestycja tworzy nowy szlak komunikacyjny w gminie, a co najważniejsze – odciąży dwa ronda w centrum Kosakowa. Mam nadzieję, że spora część mieszkańców wybierze planowaną alternatywę, co pozytywnie wpłynie na ruch komunikacyjny w całej gminie Kosakowo. Za 1,5 roku wszyscy mieszkańcy powinni mieć już możliwość korzystania z nowej drogi – mówi wójt gminy, Marcin Majek. 

Jak podkreślają władze gminy Kosakowo, mimo trudności i ograniczeń jakie niesie za sobą pandemia w 2021 r. udało się zrealizować zaplanowane zadania inwestycyjne.

 - W tym roku udało nam się zrealizować wiele ważnych dla gminy inwestycji o łącznej wartości blisko 30 mln zł. To one, małymi krokami, z dnia na dzień przyczyniają się do poprawy jakości życia naszych mieszkańców, a także pozytywnie wpływają na wizerunek gminy Kosakowo. Odbyło się również wiele wydarzeń kulturalnych i sportowych, a także liczne spotkania integrujące kosakowską społeczność, w tym także seniorów, a wszystko to z zachowaniem wymogów sanitarnych, o które szczególnie dbamy w pandemicznych okolicznościach. Każdy w tej różnorodnej ofercie wydarzeń mógł znaleźć coś dla siebie – podsumowuje Marcin Majek, wójt gminy
Kosakowo.