System wartości, którymi kieruje się przedsiębiorstwo w swojej działalności powinien umożliwiać realizację misji firmy, a nie stanowić zestaw pustych haseł marketingowych. Taką strategię przyjęła gdańska firma Profit4you, specjalizująca się w outsourcingu pracowników ze Wschodu i Azji Środkowej.

Wartości to niezwykle istotna składowa życia każdego człowieka, która umożliwia rozwój, osiągnięcie satysfakcji oraz pomaga w podejmowaniu decyzji, w tym także tych konsumenckich. Ludzie, mniej lub bardziej świadomie, wybierają jedną z wielu dostępnych marek, ponieważ jej kreacja jest najbardziej zgodna z ich światopoglądem i przekonaniami. Nabywcy określonych dóbr identyfikują się ze stanowiskiem, które reprezentuje dana firma i dlatego chętniej sięgają po jej produkty lub usługi. Trudno się zatem dziwić przedsiębiorcom, którzy coraz częściej zastanawiają się nad tym, jakie wartości wyróżnić i jak je wprowadzać w życie, tak aby skutecznie realizować cele biznesowe, przyciągać lojalnych kontrahentów i pozyskiwać wartościowych współpracowników. 

Energicznym krokiem do celu

- Już na początkowym etapie istnienia Profit4you sformułowaliśmy misję i wartości, wedle których nasza firma miała funkcjonować. Mamy świadomość, że za sukcesem firmy stoją zaangażowani pracownicy i zadowoleni klienci. Dlatego podchodzimy do jednych i drugich z największym szacunkiem, a współpracę opieramy na zaufaniu i dobrej energii. Wzajemnie się motywujemy oraz dzielimy wiedzą. Cieszymy się, że możemy razem realizować ambitne i ciekawe projekty – mówi Jarosław Hałabiś, założyciel firmy Profit4you zajmującej się outsourcingiem pracowników ze Wschodu
i Azji Środkowej. 

– Sami jesteśmy osobami energicznymi i mamy głowy pełne pomysłów, więc tego samego oczekujemy od naszych współpracowników. Zależy nam na tym, aby nasz zespół wykazywał się własną inicjatywą i szukał niestandardowych rozwiązań. Z uwagi na to, że chcemy, by wszyscy byli maksymalnie zaangażowani w każdy projekt, dajemy pracownikom dużo swobody w działaniu i pozwalamy im eksponować ich najmocniejsze strony, co z kolei przekłada się na wzrost kreatywności i innowacyjności w działaniach – dodaje Ewa Felska, współwłaścicielka firmy Profit4you. 

Za sukcesem firmy stoi człowiek

– W naszej firmie hołdujemy modelowi pracy zespołowej. Współdziałanie nie tylko integruje zespół, ale przede wszystkim pozwala na wyeliminowanie błędów oraz na skuteczną realizację wieloetapowego procesu legalizacji i zatrudnienia obcokrajowców – od rekrutacji po monitorowanie przebiegu pracy cudzoziemców. Dlatego spotykamy się w ramach podzespołów na cykliczne burze mózgów, które pozwalają nam przeanalizować wspólnie różne zagadnienia, podzielić się doświadczeniem czy wygenerować najlepsze pomysły. 

Systematyczność i transparentność 

–Wartości Profit4you skupiają się wokół tego, co bezpośrednio wpływa na jakość naszych usług. Kładziemy duży nacisk na systematyczność, skrupulatność i doskonałą organizację pracy, ponieważ są to elementy niezbędne do prawidłowej realizacji projektów, szczególnie w sektorze zatrudniania pracowników z zagranicy. Musimy bardzo uważnie monitorować kompletność i terminy ważności dokumentów naszych pracowników, gdyż każde niedopatrzenie może nieść za sobą poważne konsekwencje – mówi Ewa Felska. – Ponadto zależy nam również na transparentnej komunikacji. Uważamy, że pracując z ludźmi zawsze powinno się ustalać jasne i proste zasady, aby unikać zbędnych niedomówień, rozwiązywać ewentualne kryzysy na bieżąco i skutecznie współpracować na co dzień – dodaje Jarosław Hałabiś, prezes Profit4you

Getting things done i poczucie odpowiedzialności 

- W Profit4you skupiamy się na tym, aby wszystkie działania przynosiły wymierne efekty i prowadziły do jasno określonego celu. Jednym ze sposobów na realizację naszych planów jest doprowadzanie spraw do końca, czyli działanie w myśl strategii GTD (getting things done). Wyznaczamy sobie również cele smart i zawsze odpowiadamy sobie na pytanie "dlaczego” coś robimy. Dzięki takiemu modelowi działania każdy członek zespołu czuje się zmotywowany i widzi sens swojej pracy – wyjaśnia Ewa Felska. - Ponadto to co inni postrzegają jako problem czy przeciwności losu, my traktujemy jako wyzwanie. Dzięki temu wciąż jesteśmy w stanie dynamicznie się rozwijać, przyciągać najlepszych pracowników i oferować naszym klientom najwyższą jakość usług.