Kronika Prestiżowa

Międzynarodowe Targi Rybne i Spożywcze Polfish w AmberExpo

prestiz
magazyn
  nr 9 (141). 
Październik 2022

POLFISH to jedyne w Polsce targi dedykowane branży rybnej oraz jedne z największych w Europie Środkowo-Wschodniej. W tym roku zostały dodatkowo poszerzone o zakres wszystkich produktów spożywczych.

Joanna Karłowicz, Anna Jędrzejczyk, Vicziunai-Pol

Krzysztof Nowosielski

Artur Ujek

Krzysztof Nowosielski

Magdalena Niańkowska, Jarosław Błaszczyk, STO

Krzysztof Nowosielski

Michał Sierputowski, Izabela Dębińska, Adam Pawłowski, drukarnia WL

Krzysztof Nowosielski

Michał Topa, Sebastian Waśkowicz

Krzysztof Nowosielski

Ewa Kocur, Adam Kolorz

Krzysztof Nowosielski

Krzysztof Jaworski, Paweł Durka, Łosoś sp. z o.o.

Krzysztof Nowosielski

Krzysztof Bigus, Daria Rospondek, Roman Bigus, prezes Morex

Krzysztof Nowosielski

Piotr Bąk, Barbara Dąbrowska, Marta Kulik, Beata Czechowska, Graal S.A.

Krzysztof Nowosielski
Krzysztof Nowosielski

Waldemar Gąsiorowski, Saevaldur J Gunnarsson, Saeplast

Krzysztof Nowosielski

Sebastian Wawszczak, Michał Szymański, Piwo Staro-Gdańskie

Krzysztof Nowosielski

Karolina Romaniak, Michał Góra, dyrektor Triton, Teresa Milgiewicz

Krzysztof Nowosielski

Sebastian Wawszczak, Michał Szymański, Piwo Staro-Gdańskie

Krzysztof Nowosielski

Załoga Triton Poland z Gdyni

Krzysztof Nowosielski