Kronika Prestiżowa

Śniadanie de luxe w Symfonii Smaków

Aleksandra Staruszkiewicz
Magazyn
  nr 5 (104). 
Maj 2019

Blisko 50 gości, w kameralnej atmosferze Restauracji Symfonia Smaków mieszczącej się w Hotelu Opera wysłuchało krótkich prelekcji na temat sportu i żeglarstwa. Wystąpił Jakub Krzyżak, trener personalny, Wanda Stompór
z The Yachting Club, Agnieszka Sielska z firmy Campione oraz Michał Pająk z Mini Zdunek. Organizatorem była firma MS Group, wydawca magazynu Prestiż.