Kronika - PRZY ŚNIADANIU O NIERUCHOMOŚCIACH

PRZY ŚNIADANIU O NIERUCHOMOŚCIACH

W hotelu Sadova odbyło się "Śniadanie Pomorskie PKB”, które poświęcone było tematyce „Jakości zabezpieczeń inwestycji w nieruchomości oraz potencjałowi rynku nieruchomości w Polsce”. Gościem specjalnym był Grzegorz Ufnal, przewodniczący Rady Nadzorczej Property Secured Fund S.A.                                            

100
01/2019