Zgłoś swoją firmę do nagrody Gryf Gospodarczy

Gryf Gospodarczy to jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień dla przedsiębiorstw działających w naszym regionie. Udział w konkursie jest bezpłatny, a zgłoszenia przyjmowane są do końca września 2022 r. W tegorocznej edycji pojawiła się nowa kategoria skierowana do firm, które dbają o podnoszenie kompetencji swoich pracowników.

Nagroda Pomorska Gryf Gospodarczy jest przyznawana wspólnie przez Pomorską Radę Przedsiębiorczości i marszałka województwa pomorskiego. Jej celem jest promocja postaw przedsiębiorczych, wsparcie i inicjowanie przedsięwzięć innowacyjnych i prorozwojowych, a także upowszechnianie dobrych praktyk w biznesie.

– Zapraszamy do udziału w konkursie firmy z województwa pomorskiego, które przyczyniają się do rozwoju regionu lub promują swoją działalnością na arenie krajowej i zagranicznej. Udział w konkursie to nie tylko prestiżowa statuetka, ale przede wszystkim możliwość zaprezentowania swojej działalności, a także okazja do nawiązania wartościowych kontaktów biznesowych – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Finaliści konkursu byli wielokrotnie nominowani do innych renomowanych nagród gospodarczych, takich jak np. Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP czy Nagroda Polskiej Rady Biznesu.

Gryfy Gospodarcze zostaną przyznane w następujących kategoriach:

  • Lider innowacji – nagradzane będą firmy wprowadzające na rynek innowacyjne usługi i produkty, przyczyniające się do rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.
  • Lider eksportu – kategoria skierowana do przedsiębiorstw, które prowadzą i konsekwentnie rozszerzają działalność eksportową, a pod uwagę brane będą nie tylko wielkość eksportu, ale przede wszystkim konsekwentne rozszerzanie rynków zbytu.
  • Lider inwestycji – skierowana do przedsiębiorstw, których działalność inwestycyjną wyróżnia odwaga podejmowanych decyzji inwestycyjnych, zwłaszcza ich wpływ na rozwój gospodarczy otoczenia.
  • Lider odpowiedzialności społecznej – skierowana do przedsiębiorstw, które są zaangażowane m.in. w działalność na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, wspierają i wdrażają działania na rzecz ochrony środowiska, zwłaszcza takie, które mają pozytywny wpływ na otoczenie firmy.
  • Pomorski start-up – skierowana do przedsiębiorstw, które funkcjonują nie dłużej niż 5 lat i wyróżniają się nowatorskim pomysłem, stabilnym źródłem finansowania, społeczną i biznesową wartością start-upa.
  • Lider kształcenia zawodowego – skierowana do pracodawców, którzy angażują się i aktywnie wspierają kształcenie zawodowe uczniów podejmując współpracę ze szkołami zawodowymi z województwa pomorskiego.
  • Lider przedsiębiorczości młodzieżowej – skierowana do osób lub podmiotów, które organizują oraz wspierają przedsiębiorczość młodzieżową, w środowiskach akademickich i szkolnych. Nagradzane będą takie działania, które sprzyjają rozwojowi kompetencji młodzieży w zakresie przedsiębiorczości, poprzez naukę, zabawę lub bezpośrednie działanie.

W tym roku do konkursu dołączona została nowa kategoria Lidera rozwoju kompetencji. Skierowana jest do przedsiębiorstw, które dbają o podnoszenie kompetencji i umiejętności osób tworzących firmę, a przede wszystkim traktują politykę szkoleniową jako uczenie się przez całe życie, będące stałym i ciągłym procesem, który obejmuje inwestowanie w szkolenia lub kursy podnoszące umiejętności pracowników oraz pozwala na ich przekwalifikowanie zgodnie z potrzebami firmy.

Tradycyjnie kapituła konkursu przyzna też statuetkę w kategorii Gmina przyjazna przedsiębiorcom. Jest to nagroda dla samorządów lokalnych, które konsekwentnie i systematycznie prowadzą działania na rzecz rozwoju i wspierania przedsiębiorczości na swoim obszarze. Dodatkowo, media i instytucje patronujące konkursowi wyłonią spośród uczestników laureata Gryfa Medialnego.

Udział w konkursie jest bezpłatny i mogą do niego przystąpić przedsiębiorstwa, które mają zarejestrowaną siedzibę na terenie województwa pomorskiego. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września 2022 r. Szczegółowe informacje wraz z regulaminem dostępne są na stronie internetowej: https://gryfgospodarczy.pl/

Patronat