Zdolni do generowania wielu rozwiązań

Karol Kacperski

Żyjemy w niestabilnych i nieprzewidywalnych czasach, które wymagają nowych, multidyscyplinarnych kompetencji menedżerskich. Studia MBA są przeznaczone dla menedżerów którym zależy na rozwoju umiejętności, jakie przygotują ich do podejmowania decyzji w tym wymagającym otoczeniu biznesowym – mówi dr Beata Krawczyk–Bryłka, dyrektor programu International MBA in Strategy, Programme and Project Management na Politechnice Gdańskiej.

Jakie cechy i umiejętności powinien posiadać współczesny menedżer?

W 2020 roku Jamais Cascio, amerykański pisarz i futurysta opisał rzeczywistość, w której obecnie funkcjonujemy określeniem BANI Czyli Brittle, (kruchy), Anxious, (niespokojny), Non-linear (nieliniowy), Incpreceptible (niezrozumiały). Atrybuty te wskazują, jakie wyzwania stoją dziś przed menedżerami, których rolą jest zarządzanie biznesowymi fragmentami tej rzeczywistości. Potrzebują kompetencji, rozwijania talentów, które będą dobrą odpowiedzią na wymagania świata BANI.

O jakich dokładnie kompetencjach mówimy?

Aby radzić sobie z niestabilnością sytuacji, menedżerowie muszą być kreatywni, przedsiębiorczy, zarządzać ryzykiem i prowadzić zespoły przez zmiany. World Economic Forum wskazuje kompetencję - Fluency of ideas, tj. zdolność generowania wielu rozwiązań jako kluczową w 2030 roku.

Co się pod nią kryje? Wszechstronność, zdolność do realizowania wielu projektów równocześnie, umiejętność adaptacji, elastyczność w działaniu?

Tak, Fluency of ideas to element kreatywności, to przede wszystkim zdolność generowania wielu rozwiązań w odpowiedzi na pojawiające się wyzwania. Kompetencja ta otwiera na innowacyjne myślenie, uwrażliwia na wieloaspektowe postrzeganie kontekstu podejmowanych działań, na przykład biznesowych. Sprawia, że podejmowane decyzje skutkują budowaniem wartości dla biznesu i jego otoczenia.

Dlatego też studenci International MBA in Strategy, Programme and Project Management tworzą Capstone Projects, w których proponują innowacyjne rozwiązania biznesowe, uwzględniające również aspekty zrównoważonego rozwoju i dobra społecznego.

Jak ich przygotowuje do tego wyzwania wasz program?

Nasz program podzielony jest na cztery filary tematyczne dokładnie odpowiadające współczesnym potrzebom. Aby działać efektywnie w nieliniowym otoczeniu, gdzie trudno przewidzieć wszystkie skutki podejmowanych decyzji potrzebne są zdolności refleksji i rozumienia szerokiego kontekstu stąd filar Foundations, który buduje kontekst ekonomiczno – prawno – społeczny decyzji biznesowych. Z kolei Strategic Thinking koncentruje się na uświadomieniu mechanizmów, które determinują strategiczne rozwiązywanie problemów. Filar Operational Excellence dotyczy doskonalenia procesów i zarządzania projektami. Odnalezienie klucza do ich efektywności to zadanie, w którym wspieramy liderów realizując przedmioty z tej części programu MBA.

A kompetencje miękkie?

Bardzo ważny jest rozwój samoświadomości, uważność i empatia wobec ludzi, z którymi pracujemy. Dlatego mamy analizę talentów menedżerskich na początku programu MBA, a jednym z czterech filarów jest People Management and Self-Development, gdzie koncentrujemy się na rozwoju kompetencji miękkich naszych słuchaczy. To szczególnie bliski mi filar, bo jako psycholog biznesu wiem, jak ważne jest w zarządzaniu rozwijanie umiejętności dotyczących budowania relacji opartych na zaufaniu, tworzenia zespołów, które działają efektywnie i z entuzjazmem oraz konstruktywnej komunikacji pomiędzy liderem i jego ludźmi oraz klientami.

Kiedyś kontakty międzynarodowe w biznesie kojarzone były z wąską grupą zarządzającą, czymś elitarnym. Dzisiaj międzynarodowość, a co za tym idzie wielokulturowość jest zjawiskiem powszechnym w firmach.

Dlatego ważnym elementem edukacji jest kształtowanie kompetencji wrażliwości międzykulturowej, komunikacji w zróżnicowanym kulturowo otoczeniu. Przejście z organizacji lokalnej do międzynarodowej, zagraniczna ekspansja firmy czy też rozwój zespołu o przedstawicieli innych kultur to częste wyzwania, jakie motywują liderów do rozwijania tych umiejętności. Program MBA Politechniki Gdańskiej już w nazwie podkreśla swój międzynarodowy charakter. Realizowany jest w języku angielskim, połowę naszej kadry stanowią profesorowie i eksperci biznesowi spoza Polski, w każdej kohorcie mamy około 20% zagranicznych studentów. Gdy przygotowywałam na potrzeby ostatniej inauguracji informację o krajach, z których pochodzą nasi nauczyciele i słuchacze byłam aż zaskoczona faktem, że mieliśmy już studentów z prawie wszystkich kontynentów, oprócz Antarktydy.

Jakimi międzynarodowymi certyfikatami możecie się pochwalić?

Od 2015 roku nasz program posiada akredytację AMBA (Association of MBAs), która uważana jest za paszport do światowej kariery menedżerskiej. Otrzymują go wyłącznie programy, które spełniają bardzo wysokie standardy. W Polsce jest ich zaledwie siedem, na całym świecie niecałe 300, więc jesteśmy bardzo dumni, że należymy do tego grona. Mamy też akredytację CEEMAN, która jest świadectwem, że nasz program nie tylko spełnia międzynarodowe standardy jakości, ale też promuje wartości zrównoważonego zarządzania.

Obecnie na Wydziale Zarządzania i Ekonomii jesteśmy też w procesie przygotowań do akredytacji AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business). To ogromne wyzwanie, ale jesteśmy gotowi, by jako International MBA mu sprostać, bo już dziś jesteśmy ważnym elementem globalnej społeczności kształcącej kolejne generacje liderów, a taka jest misja AACSB.

Dzięki temu program MBA Politechniki Gdańskiej wyróżnia się w polskich i międzynarodowych rankingach?

Tak. W 2021 roku zajęliśmy 7 pozycję w rankingu Perspektyw najlepszych polskich programów MBA. Pod koniec czerwca 2022 zostały zaprezentowane najnowsze wyniki międzynarodowego rankingu QS. Jesteśmy jednym z zaledwie kilku polskich programów, które zostały w tej klasyfikacji uwzględnione. Wynik, z którego jesteśmy szczególnie dumni pokazuje, jak udział w MBA na Politechnice Gdańskiej wpływa na kariery zawodowe naszych absolwentów. Zajęliśmy 34 lokatę w Europie, zaś 72 na świecie w tym kryterium, które obejmuje wskaźniki dotyczące wzrostu wynagrodzenia i awansów absolwentów programu MBA w okresie 12 miesięcy po ukończeniu studiów. W 2021 roku nasz program otrzymał międzynarodową nagrodę BMDA w kategorii innowacyjność

Wymieniła pani zakres wiedzy jaką nabywają absolwenci MBA. Ale tutaj nawet sam dyplom też ma znaczenie.

Tak, to prawda. W międzynarodowym biznesie dyplom akredytowanych przez AMBA studiów MBA to przepustka do wysokich stanowisk, ale przede wszystkim do podejmowania ważnych decyzji w organizacji. Studia MBA to również doskonała okazja do budowania biznesowego networkingu. Ukończenie programu MBA na Politechnice Gdańskiej dodatkowo zapewnia certyfikację w wybranej metodyce projektowej: PRINCE2 lub AGILE. W ramach filaru Operational Excellence oferujemy moduł przygotowujący do certyfikacji oraz przystąpienie do egzaminu certyfikującego. Każdy student na zakończenie programu otrzymuje nie tylko prestiżowy dyplom MBA Politechniki Gdańskiej, ale również dokument oświadczający uzyskaną certyfikację. Dodam, że wymiernym efektem studiów MBA nie jest tylko dyplom i pakiet kompetencji, ale również realne korzyści biznesowe.

Jakie korzyści ma pani na myśli?

Dobrym przykładem są projekty końcowe MBA (Capstone Projects). Niektóre zespoły pracują obecnie nad wdrożeniem swoich startupowych pomysłów w życie. Jeden z zespołów z zakończonej w 2021 roku edycji 11 MBA opracował strategię rozwoju kompetencji miękkich młodzieży przez działania w ramach inicjatywy Be. Heard Academy i pracuje obecnie nad wdrożeniem gry planszowej na rynek edukacyjny. Ich pomysł, zaprezentowany ostatnio w ramach Demo Day Szkoły Startup Politechniki Gdańskiej zyskał zainteresowanie obecnych na prezentacjach przedsiębiorców i inwestorów. Wspieramy też dwa zespoły z 13 edycji MBA, które prezentowały realizowane obecnie projekty - ParQj i Eated App.

Czego dotyczą te aplikacje?

ParQj ma być wsparciem dla mieszkańców miast w parkowaniu aut, a Eated App we wdrażaniu nawyków zrównoważonego odżywiania się. W tej edycji są też projekty, w których udało się połączyć oczekiwania organizacji, z których pochodzą nasi słuchacze z potencjałem ich menedżerskich talentów i możliwościami nowoczesnej technologii 3D dostępnej na uczelni. Na przykład dla Muzeum II Wojny światowej powstaje projekt rekonstrukcji wybranych zasobów historycznych Westerplatte, w którym studenci MBA współpracują z zespołem studentów z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG przy stworzeniu interaktywnych wizualizacji dla zwiedzających. Ważne jest, że projekty te służą lokalnym społecznościom, bo zgodnie z naszym mottem: studia MBA to nie tylko edukacja, to wartości, które razem kreujemy.

Program International MBA in Strategy, Programme and Project Management realizowany na Politechnice Gdańskiej skierowany jest do osób z doświadczeniem menedżerskim. Mogą wziąć w nim udział zarówno menedżerowie projektów, osoby zarządzające zespołami, prezesi i właściciele firm. Minimalne kryterium rekrutacyjne, które należy spełnić to 3 lata doświadczenia po ukończeniu studiów wyższych. W procesie rekrutacyjnym ważne są kryteria związane z motywacją kandydatów, a także aktywnością i zaangażowaniem społecznym.

Studia trwają dwa lata. To 20 merytorycznych modułów i ponad 530 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu (piątki, soboty i niedziele). Rekrutacja do najbliższej, 15 edycji MBA potrwa do 15 września 2022 roku. 25 - osobowa grupa studentów rozpocznie zajęcia 18 listopada.