Od 2015 roku spada wiarygodność ekonomiczna Polski - wynika z „Indeksu Wiarygodności Ekonomicznej”. To projekt łączący cechy ratingów z oceną zaufania publicznego, który przygotowuje grupa ekspertów pod kierunkiem prof. Jerzego Hausnera. Jego pierwszą odsłonę pokazano podczas Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie.

Celem projektu jest pokazanie w jak najszerszy sposób, w oparciu o twarde dane i opinie ekspertów jak wygląda wiarygodność ekonomiczna Polski. Indeks został oparty o 122 wskaźniki, zgrupowane w 7 obszarach związanych z funkcjonowaniem państwa i gospodarki. Analizowano praworządność, wiarygodność finansów publicznych, stabilność systemu finansowego, swobodę działalności gospodarczej, ochronę i bezpieczeństwo pracy, jakość usług publicznych i respektowanie zobowiązań międzynarodowych. Badaniem objęto lata 2014 – 2021, z tym, że lata 2019 – 2021 zostały ujęte jako jeden okres, ze względu na niepełne dane. Wartość indeksu w 2014, a więc pierwszym badanym roku wynosiła – 0,15, rok później 0,21, by w kolejnych latach już stale spadać. W ostatnim okresie (2019 – 2021) spadła do poziomu - 0,99.

W indeksie ujęto też opinie 116 ekspertów, którzy wskazali aż 374 zagrożeń w omawianych 7 obszarach.

- Wiarygodność ekonomiczna państwa oddziałuje na warunki i koszty gospodarowania. Jest swoistego rodzaju dobrem publicznym, które trzeba podtrzymywać, a nie niszczyć. Gdy władza publiczna traci wiarygodność ekonomiczną sięga po propagandę i przekupywanie ważnych dla interesu politycznego grup. Prowadzi to m.in. do ograniczenia zaufania do krajowego pieniądza oraz do inflacji – komentuje prof. Jerzy Hausner, koordynator grupy pracującej nad indeksem i jednocześnie przewodniczący rady programowej Open Eyes Economy Summit.

Prezentację finalnej wersji raportu zaplanowano podczas VII Międzynarodowego Kongresu Open Eyes Economy Summit w dniach 22 – 23 listopada.